DMT ruh molekülü nedir? Dmt tecrübesi yaşayanlar anlattı.

DMT (Ruh) molekülü ve gizemler : Bilim dünyasının yıllardır üzerinde çalıştığı ve tartıştığı konulardan biridir: ”Acaba fizik ötesi bir alem var mı? bizim algı frekansımızla algılayamadığımız algımızın üzerinde bir başka alem var mı?” işte bu noktada devreye metafizik giriyor. Bunu ise DMT molekülü üzerinden açıklayabiliriz