GERÇEK BÜYÜ SURELERİN SIRLARI

Gerçek büyü Kuranı Kerim içinde surelerde saklıdır. Büyük gizem ve sır, sureler ve ayetler. Kuran mucizeleri ve surelerin sırrı. Video içinde gerçek büyüleri bulacaksınız.

De ki: “O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz O, bağışlayandır, çok merhamet edendir.” FURKÂN suresi 6. ayet

Farkında olmadığınız bir sırada, azap ansızın karşınıza çıkmadan önce size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun! ZÜMER suresi 55. ayet

NOT: Bu video özel bir isteğe istinaden hazırlanmıştır. Videoda sesli anlatmamamın sebebi videonun çok uzun olmasından dolayıdır. Tüm surelere yer vermeye çalıştım video açıklama bölümünde dakika dakika sureleri bulabilirsiniz. Yorumlarınızı eksik etmeyin hangi sureyi istiyorsanız ona ayrı bir video hazırlanıp seri videolar halinde yayınlanacak. ilginiz için teşekkürler.

KUR’ÂN-I KERİMİN

KUR’ÂN-I KERİMİN bazı sure ve ayetleri vardır ki, diğerlerine göre fazileti daha yüksek, sevabı daha fazladır.

Mukaddes zaman ve mekanlarda da durum böyle değil midir? Mesela Peygamberimizin (a.s.m.) yaşamış olduğu asır, Kuran’ın nazil olduğu ve İslamın zuhur ettiği asır olduğu içindir ki, ‘Asr-ı Saadet’, yani saadet asrı olarak anılır ve diğer asırlardan daha üstündür.

Ramazan ayı, İslamın beş rüknünden birisi olan orucun tutulduğu, Kur’anın indiği ve içinde bin aydan daha hayırlı bir gecenin bulunduğu için diğer aylardan daha nurlu ve mukaddestir.

Cuma günü, mü’minlerin haftalık bayramı olduğu, o gün cuma namazı gibi bir ibadet edâ edildiği ve tarih boyu pek çok mübarek hadiseler o günde geçtiği ve ismi Kur’andan zikredildiği için mukaddes bir gün olmuştur.

Mekke-i Mükkerreme, bağrında Kabe-i Muazzamı taşıdığı, İslamın beş rüknünden biri olan hac orada eda edildiği ve Medine-i Münevvere de Resul-i Zişanla (a.s.m.) nurlandığı için mukaddestir.

Bu zaman ve mekanların kutsiyet ile birlikte bu günlerde, bu aylarda ve bu yerlerde yapılan ibadet ve itaatin sevabı diğer vakit ve mekanlara göre daha fazladır.

Bunun gibi Kuran’ın bazı sure ve ayetleri de diğer sure ve ayetlere üstün ve faziletli kılınmıştır. Bu husustaki hadis-i şerifler gözden geçirildiğinde mesele daha iyi anlaşılacaktır. Kur’anda bulunan 114 sure arasında hususi faziletleri hadislerde bildirilenler yaklaşık 30 kadardır.

Sureler ve Sırları

Bir sure ve ayet okunduğu zaman okuyan veya dinleyen kişiye bazı manevi armağanlar verilir. Bunlara surelerin ve ayetlerin faziletleri denir. Surelerin ve ayetlerin çeşitli faziletleri pek çok hadis-i şerifte ifade edilmişlerdir.

Surelerin ve ayetlerin faziletlerini konu alan hadis-i şerifleri inceleyince genellikle bunlarla, ilgili surede ve ayette işlenen tema veya konular arasında yakın bir ilginin bulunduğunu görürüz. Örneğin peygamberimiz (s.a.s) bir hadiste Yasin suresini her gün okumaya devam edene şehitliğin nasip olacağını ifade eder.

Gerçekten surede şehit edilen bir mümin konu olarak işlenir. Vakıa suresini daima okuyanlara dünya zenginliğinin ihsan edileceği hadis-i şerifte müjdelenir. İlgili surede cennet tasviri ve nimetleri bu dünyadaki zenginliğe işaret eder. Kehf suresi ile ilgili hadis-i şerifler daha ziyade Deccal?dan, zalim hükümdarlardan, bela ve musibetlerden korunmaları içerir. Gerçekten de ilgili surede mağaraya sığınan gençler böyle zalim bir hükümdarın şerrinden kaçarlar. Hz. Zülkarneyn (a.s.) de Yecüc Mecüc kavminin şerrinden halkları korumak için bir set inşa ettirir. Hz. Hızır (a.s) ise ileride bazı kimselere gelecek bela ve musibetlerin daha önceden önünü almak için akıl almaz ve şeriat dışı bazı icraatlarda bulunur. Bunlarla Kehf suresi adeta okuyana ve dinleyene bir zırh gibi işlev görür. Her türlü bela ve musibetten onları korur.

Örnekleri çoğaltabiliriz. Ama ne kadar çoğaltsak da genellikle şunu görürüz: Peygamberimiz (s.a.s) hangi surenin veya ayetin faziletinden bahşetmişse genellikle ilgili fazilet ile surenin, ayetin teması veya konuları arasında bir i