Cinler Alemi ve Şeytan Oğlu Cin Padişahı MiHREZ

Sıradaki içerik:

Cinler Alemi ve Şeytan Oğlu Cin Padişahı MiHREZ

avatar

hbakmis

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

YAKLAŞAN DECCAL KIYAMET 2022 – HZ MEHDİ / MESİH HZ İSA

Bir hadis-i şeriflerinden Allah Resulü, “Başında benim bulunduğum, sonunda İsa bin Meryem’in, ortasında (sondan önce) Mehdi’nin bulunacağı bir ümmet helak olmaz.” [Nesei ve Ebu Nuaym (Said Havva, A.g.e., 9:339)] buyururlar.

Çünkü, tarih şahittir ki, başında kendisinin bulunduğu ümmet helak olmamıştır… Sonda Hz İsa’nın ve sondan önce pak neslinden Hz Mehdi nin bulunduğu ümmet de helak olmayacaktır.

Hatırlarsanız Ahmedinejad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022’de Mehdi‘nin geleceğini iddia ederek şunları söylemişti:

“Bu yıl, İsa Mesih’in desteklediği İmam Mehdi gelip insanlara yardım edecek, adaletsizliği bitirecek ve dileklerimizi gerçekleştirecek.”

Sizce Hz Mehdi şuan yeryüzünde mi?

Peki videoda sizlere bir soru sormak istiyorum. Ankette videonun üst köşesinde. Sizce Hz Mehdi şuan yeryüzünde mi?

Beklenen kurtarıcı Hz. Mehdi

İnsanlık kendi kurtuluşu için bir kurtarıcıdan beklemektedir. İşte bu beklenen kurtarıcı Hz. Mehdi’dir. Peki kimdir bu Mehdi, onun hakkında neler biliyoruz ve gerçekten Allah (Azze ve celle celalühü) bir kurtarıcı gönderecek midir?

Artık Sona yani Kıyamete Yaklaşmaktayız!

Habil ve Kabil’le başlayan kardeş kavgaları sürecinde sona yaklaşmaktayız. Kıyametin gongu çaldı. Artık geri sayım başladı, mevsimler değişti, dünyanın her yerinde afetler ve kasırgalar yaşanmakta. 2006 yılında yaşadığımız Tam Güneş Tutulması bize göre yaklaşan kıyametin en büyük habercidir. 2012 yılı ise -tabi ki Allah daha iyi bilir- sur’a üflenen tarihtir. Ve bize göre 2016 yılında birkaç hafta önce gerçekleşen Ay’ın dünyaya en çok yaklaştığı an, artık Hz. Mehdi’nin göreve başlamasının zamanının geldiğinin işaretidir. Bunlar birçok yerde konuşulan söylenen konular.

Daha önce bir videomda belirtmiştim Evanjelistler ve Yahudiler esasen Tanrıyı kıyamete zorlama sevdası içerisindedirler. Tüm ezotorik-batıni inançlarda kıyamet öncesi çok büyük bir dünya savaşı yaşanacağı düşüncesi bulunmaktadır. Bu savaşın adı Armageddon savaşıdır. Yani mahşer savaşıdır. Ve bu savaş Suriye topraklarında olacağı yönünde bir inanç vardır. Bu nedenle Suriye’deki savaşı uzatmaktadırlar.

Amaçları ise Hz Mehdi her kimse çıksın ortaya ve bize kafa tutsun olsa gerek. Ve beklenen kıyamet aslında insanlığın sonu değildir, sadece yeni bir başlangıçtır. 2022 yılının ise farklı bir önemi bulunmaktadır fakat onu bir sonraki videomda ele almayı düşünüyorum bu yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi konumuza dönelim.

Hz Mehdi Kimdir?

Mehdi sözlükte, kendisine rehberlik edilen demektir. Bütün istikametler Allah dan geldiği için, bu kelime, kendisine Allah tarafından yol gösterilen, yani hususi ve şahsi bir şekilde Allah ın hidayetine nail olan manasını almıştır.

Bazı kaynaklara göre O şu an da yaşıyor ve hayatta. Ve insanlar O’nun bir an evvel tarih sahnesine çıkmasını bekliyor. Aslında kendisi de bekliyor. Fakat Allah ne zaman isterse o zaman sahneye çıkacak. Her şey Allah’ın izni ve iradesiyle gerçekleşir. En nihayet Hz. Mehdi de Allah’ın kuludur ve emirleri yalnızca Allah’dan alır, insanların kışkırtmalarından etkilenmez.

12 imamın Sonuncusu Hz. Muhammed Mehdi

Şii meshebine göre Mehdi gerçekte Peygamberimizin işaret ettiği 12 imamın sonuncusudur. Ahir zamanda dünyaya yeniden geleceği ve islamı yeniden dünyada hakim din yapacağı ve yeryüzünde adaletle hüküm süreceği ve insanların bolluk ve bereket içinde bir yaşam süreceği hadislerde zikredilmektedir. Ehli Sünnet ve Cemaat inancında da On İki İmamlar’a saygı gösterilir. Ehli Beyt ten Hz Ali ile başlayan On İki İmamlar; Hz Muhammed in torunlarından Hz Hüseyin bin Ali nin soyundan devam eder. Hz İsa O’nun zamanında gökten inecek ve Deccal ile harb ederken beraber olacaklardır. İnanışa göre Hz Mehdi, Deccal in olduğu bir zamanda gelecek ve Deccal e karşı savaşacaktır.

12 imam Kimdir?

12 İmam kimdir önce onları tanıyalım: 1. Hz Ali 2. İmam Hasan 3. İmam Hüseyin 4. Zeynel Abidin 5. Muhammed Bakır 6. Caf er Sadık 7. Musai Kazım 8. Ali Rıza 9. Muhammed Taki 10. Ali Naki 11. Hasan Askeri 12. Muhammed Mehdi

Hz. Ali den başlayarak onun oğulları Hz. Hasan ve daha sonra Hz Hüseyin bin Ali ye intikal eder. Hz Hüseyin den de kesintiye uğramaksızın babadan oğula geçerek oniki imamı tamamlar.

Muhammed el-Mehdi nin Hikayesi

Şimdi bu 12 imam’ın Hz Mehdi ile ilgili anlatılan Şii meshebinde bir hikaye var. Tabi ki doğruluğunu ancak Rabbimiz bilir. Sonuncu imam, Muhammed el-Mehdî, beş altı yaşlarındayken babası vefat etmiştir. Şia inancında el-Mehdi, el-Muntazar, Sâhibu’z-Zaman, el-Hucce, el-Kaim gibi sıfatlarla da anılan bu on ikinci ve sonuncu imam Muhammed el-Mehdî, Şiilere göre, on yaşlarındayken Samarra’daki babasının evinde Serdab’a (yani yeraltı odası) girmiş ve bundan sonra geri dönmemiş, izi kaybolmuştur. Ancak o ölmemiş, bir gün geri dönüp İslam iktidarını temin edecek, yer yüzünden zulmü kaldıracak, adaleti getirecektir.

Mehdi İnancı Hadis ve Kuranı Kerim de

Mehdi inancı İslam’ın bütün mezheplerinde farklılıklar olsa da var. Hatta İslam dışındaki dinlerde de var. Mehdi nin “son savaşta” yeneceği “Deccal” kur’an’da yer almaz. İncil’in Vahiy kitabının 13. Bölümünde yer alır ve açıkça tarif edilir.

Birde Mehdi’nin varlığına dair Kuran-ı Kerim’de delil olmadığını iddia edenler de var. Bütün Ehli Sünnet itikat metinlerinde İsa Aleyhisselam’ın inmesi, Deccal’ın çıkacağı, Dabbetül Arz ın çıkacağı, Yecüc ile Mecüc ün patlayıp setin çıkacağının bir kısmı ayetlerdedir bir kısmı sahih hadislerdedir. Dabbetül Arz ve Yecüc Mecüc, Kuran da geçer. Deccal ve Hz. Mehdi hadislerde geçer. Burada detay vardır. Ama inkarcıları zaten hiçbir şey tutamaz. Çünkü inkarın sınırı yok.

Bu adamlar derler ki Mehdi, Buhari Müslüm de yok, kaynak da yok. Halbüki Buhari Müslüm de Mehdi demiyor ama İsa Aleyhisselam’ın arkasında namaz kılacağı imam sizden olacak der. Bu imam da biraz önce sizlere bahsettiğim 12. İmam olan Hz Muhammed Mehdi.

Hadislerde Hz Mehdi

Sünni ulemanın bir kısmına göre Hz. Mehdi, dünyaya henüz gelmemiş kıyamete yakın bir dönemde dünyaya teşrif edeceklerine iman ederken bir kısmına göre dünyada var olduğuna vakti gelince zuhur edeceğine inanmışlardı. Elbette ki bu meseleye iman etmek aklen zor bir mesele olmasa gerekir. Yani Allah ın kadiri mutlak olduğuna, mutlak kudret sahibi olduğuna iman eden Müslümanların Hz Mehdi Aleyhiselam’ı da Cenab-ı Hak’ın bir anda var edeceğine, zuhurunu tertipleyeceği elbette ki imkan dışı değildir.

30’dan fazla sahabi, mehdinin geleceğini rivayet ediyor. Hadis mecmualarına bakıldığında Buhari Müslüm’in dışında her hadis mecmuasında Mehdi Aleyhisselam’la alakalı rivayet var. Ehli Sünnet uleması, Mehdi Aleyhisselam’ın geleceğine ittifak ettiler. En doğrusunu tabiki Rabbimiz bilir.

Hadisler incelendiğinde ise

Bu konuda hadisleri incelediğimde benim çıkardığım sonuç ise şu bana katılımısınız katılmazmısınız bilmiyorum bunu da yorum bölümüne yazarsanız sevinirim.

Deccal i yenen Hz İsa dır! Nasıl Deccal dan önce Deccaliyet sistemi iyice oturmuş ise Hz Mehdi de Hz İsa için önce İslam alt yapısını düzeltecek yani mezhepleri ortadan kaldıracak ki ! Hz İsa Hristiyan alemini İslamiyet’e çağırdığında Hristiyan kültüründen gelenler Hz İsa’ya hangi İslam’ın mezhebine tabi olalım gibisinden komik bir soru sormasın diye dahası Yahudiler içinde kutsal ahit sandığı ortaya çıkarılacak yani bağışlaması bol rabbimizi Hristiyan kültüründen ve Yahudi kültüründen gelenlere kanıtlı ve delilli bir şekilde tek dinin son şekli İslam a, son davet olacak.

Bazı Hadisler

“Kıyamet kopmadan önce, Allahü Teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.” (Tirmizi, İmam-ı Asakir)

“Ehl-i Beytimden bir zat, yeryüzüne hâkim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onun alnı açıktır, kemer burunludur. Yeryüzü zulümle dolu iken, o, dünyayı adaletle doldurur. İdaresi, yedi yıl sürer.” [Müslim]

“Mehdi bendendir, yeryüzünü hak ve adaletle doldurur.” (Ebu Davud)

“Ashab-ı Kehf, Mehdi’nin yardımcıları olacak ve İsa, Mehdi’nin zamanında gökten inecek ve Deccal ile harb ederken, Mehdi, İsa’ya yardım edecektir.” (İmam-ı Süyuti)

“Yeryüzüne dört kişi malik oldu. İkisi mümin, Zülkarneyn ile Süleyman idi. İkisi kâfir, Nemrud ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak, benim evladımdan biri yeryüzüne malik olacaktır.” (İmam-ı Süyuti)

“Mehdi çıkınca, Allahü Teâlâ ona rahmetini indirir.” (İmam-ı Ahmed, Hakim)

“Mehdi gelince, bir bereket olacak, ümmetim rahat edecektir.” (İbn Ebi Şeybe)

“Mehdi, Ehl-i Beyttendir. Allahü Teâlâ onu bir gecede olgunlaştırır.” (İbn Mace, İmam-ı Ahmed)

“Nasıl helak olur, bir ümmet ki, başında ben, sonunda Meryem oğlu İsa ve ortasında da Ehl-i Beytimden Mehdi vardır.” (Hâkim, İmam-ı Asakir)

“Başında benim bulunduğum, sonunda İsa bin Meryem’in, ortasında (sondan önce) Mehdi’nin bulunacağı bir ümmet helak olmaz.” [Nesei ve Ebu Nuaym (Said Havva, A.g.e., 9:339)]

 

ÜCRETSİZ ABONE OL.! 
► YA DOĞRUYSA! Yapay Kıyamet Projesi (Zombi) 2022
► Dünya Şokta! Antibiyotik Kıyameti Grip Salgını Zombi Virüsü
► Göbeklitepe GERÇEKLERİ? Gizlenen Türk Tarihi – Ön Türkler

BAKMIŞ YOUTUBE’da

YouTube Kanalları Arası Yer Alan ona ilgili gün abone Sayısını hızla arttıran BAKMIŞ Youtube Kanalı sizlere birbirinden ilginç ve İçerikleri tr iyi sekilde gereklidir.Plakalı. Video içeriklerinde teknoloji haberleri, bilim haberleri, komple teorileri, gizli bilgiler, kehanetler, gizemli olaylar youtube, merak edilen arkeoleji çalışmaları.

Gizli tarihi bilgiler, mitler, efsaneler, paranormal olaylar, uzay ve uzay bilimi … Antik medeniyetler hakkında araştırmaları.

BAKMIŞ YouTube kanalı aboneleri ve video etkileşimleri ile hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. BAKMIŞ ilginç bilgiler kanalı haftada iki yeni video yükleyerek içeriklerini sürekli güncellemekte ve güncel trendleri inceliyoruz. BAKMIŞ YouTube kanalına abone olabilirsiniz.

Sevdiğiniz ve ilginç bulduğunuz video içeriklerini arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum yapmayı düşünün.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.