ÇİN’DE CORONA VİRÜS SALGINI GERÇEKLERİ HEDEF 2020 EKONOMİ Mİ

Sıradaki içerik:

ÇİN’DE CORONA VİRÜS SALGINI GERÇEKLERİ HEDEF 2020 EKONOMİ Mİ

Peygamberimiz Hz Muhammed kıyamet hadisi bilim insanları tarafından doğrulandı. Güneş batıdan doğacak! 2020 yılı iyi başlamadı depremler, corona virüs salgını
avatar

hbakmis

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Hz Muhammed’in SON KIYAMET HADİSİ – Güneş batıdan doğacak!

İslam dini başta olmak üzere hemen hemen tüm inanç sistemlerinde dünyanın bir sonu olduğu söylenir ve buna kıyamet adı veriliyor. Yine tahminlere göre beklenen o büyük KIYAMET dediğimiz dünyanın son gününe çok az bir zaman kaldı. Bunu biz söylemiyoruz bilim adamları söylüyor… Son günlerde yaşanan gelişmeler ardı ardına yaşananlarda aslında bunların göstergesi. Ama Bilim adamları öyle bir şey açıkladı ki Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde de bahsettiği kıyametin son büyük alameti Güneş’in Batı’dan doğması…

Sizlere her videomda olduğu gibi bir anket hazırladım. 2020 yılına girilmesiyle beraber ardı ardına yaşananlar kıyametin yakın olduğunun göstergesi mi? Sağ üst köşede anketi cevaplamayı unutmayın.

Güneş ve Ay kusursuz sistem

Güneş’in batıdan doğması, kıyametin en büyük alametlerinden biridir. Gök cisimleri, kainat yaratıldığı günden beri çok ince ve hassas bir nizam içinde seyirlerine devam etmektedir.

Nitekim Cenab-ı Hak da şöyle buyurmaktadır:

“Güneş ve Ay bir hesâba göre (hareket etmekte)dir.” (er-Rahmân, 5)

Hakikaten Güneş ve Ay, ilahi kudret ve azametin tecellileri olarak semada dönen iki hassas takvimdir. Bütün insanlık, o iki takvime göre vakitlerini tanzim ediyor. Öyle hassas bir takvim ki, bir saniye bile şaşmıyor, en ufak bir hata yok.

Oysa günümüzün en ileri teknolojisiyle yapılan bir makine bile, bir müddet sonra eskiyor, arızalanıyor, neticede kullanılmaz hâle geliyor. Güneş ve Ay, yaratıldıkları andan bugüne kadar saniye bile şaşmadan, kendilerine çizilen rotadan kıl kadar ayrılmadan seferine devam ediyor.

Güneş Batı’dan doğmadıkça kıyamet kopmaz

Manyetik kutup noktalarının yüz binlerce yıl sonra tekrar yer değiştirme ihtimalinin hız kazanması, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in “Güneş batıdan doğmadıkça, Kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de fayda vermez.” hadisini hatırlattı.

Peygamberimiz (asm), “Ben insanlığın ikindi vaktinde geldim.” (İbn-i Kesir tefsiri, 12/6549) buyuruyor. Diğer bir hadisinde ise, “Benim ümmetimin ömrü 1 500 seneyi pek geçmeyecek.” [bk. el-Havi li’l-Fetavi, Suyuti, 2/248; Ruhul Beyan, Bursevi, (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, İlel, s, 89] buyurmuş.

Günün dörtte ya da beşte biri olan ikindiden akşama kadar ki vakti 1500 yıl kabul ettiğimizde, insanlığın ömrünün 6000- 7500 yıl arasında olduğu ortaya çıkar.

Diğer bir meşhur hadis rivayetinde ise bu açıkça ortaya konmuştur:

“Âdem’den kıyamete kadar insanlığın ömrü yedi bin senedir.” (Kenzu’l-Ummal, h.no: 16459; Munavî, Feyzu’l-Kadir, III/547; h.no: 4278)

Görüldüğü gibi bu üç hadis birbirini teyit etmekte ve tamamlamaktadır. Peygamberimizin (asm) ahir zamanla ilgili verdiği haberler ise bir bir çıkmaktadır…

Dünyanın kuzey manyetik kutbu, Kanada’dan Sibirya’ya doğru hızla kaymaya başladığını açıkladı bilim adamları. Manyetik kutup o kadar hızlı yer değiştiriyor ki, ABD Ulusal Jeo-Mekansal Zeka Ajansı (NGA) ve İngiltere Savunma Coğrafya Merkezi’nden (DGC) bilim insanları gezegenin manyetik alanını tanımlayan ve tüm modern navigasyon sistemlerinin çalışmasını sağlayan, Dünya Manyetik Modelini güncellemek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Dünya Manyetik Modelinin son güncellemesi 2015 yılında yapılmıştı ve bu güncellemenin 2020 yılına kadar sorunsuz kullanılması bekleniyordu, ancak manyetik alan son zamanlarda hızlı bir değişime geçti. Bu yüzden araştırmacılar güncellemeyi hemen yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Dünya’nın manyetik kutupları nedir?

Bu görünmez kuvvet, üzerinde durduğumuz zeminin yaklaşık 3 bin 200 kilometre altında bulunan çekirdekte olan biten hareketlilikten kaynaklanıyor.

Yaklaşık 5 bin 700 santigrat derece sıcaklıkta çoğunlukla sıvı ve demirden oluşan çekirdek, Ay’ın hacminin üçte ikisine yakın bir hacme sahip bulunuyor. Dünyanın manyetik alanını da burası oluşturuyor. Gezegenlerin ve özellikle dünyamızın manyetik alanlarının nasıl oluştuğu henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş olmamakla beraber, bu konuda birçok varsayım ortaya atıldı. Bu varsayımların en güçlüsü ise, gezegenlerin dev birer dinamo gibi davranarak kendi manyetik alanlarını oluşturdukları yönünde kendisini gösteriyor.

Kuranı Kerim de birçok yerde kıyametten bahsedilmiş, insanlar o güne hazırlık yaparak iman ve ibadete yönelmeleri, dini ve beşeri hayatta iyilikten ve doğruluktan ayrılmamaları, Kuranı Kerim in emrettiği ve Rasülullah (s.a.v.) Efendimizin bizzat yaşayarak bizlere öğrettiği İslam ahlakı üzere yaşamaları konusunda uyarılmıştır.

Kıyametin nasıl gerçekleşeceğinden Kuranı Kerim de de birçok bilgiler verilmişken, zamanı hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Örneğin, Allah (c.c.) bu konuda Araf Suresi’nin 187. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurmuştur;

‘(Habibim!) Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O’ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir.’

Bu alametler gerek kuranı kerim de gerek hadisler ile haber verilmiş olmakla beraber, bazılarının hakiki anlamda mı mecazi anlamda mı zuhur edeceği, ve zuhur etme şekilleri ve ne zaman olacağı elbette tam olarak bilinmemektedir.

Peki Neydi bu Kıyamet Alametleri?

Kıyamet, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Bunlar küçük kıyamet alametleri ve büyük kıyamet alametleri şeklinde ikiye ayrılıyor.

Küçük Kıyamet Alametleri

Ahir zaman olarak tanımlanan Kıyamet öncesi dönemde duygu, düşünce ve davranışların zayıflaması, Dini emirlerin ihmal edilmesi ve ahlakın bozulması gibi insan iradesine bağlı olarak büyük alâmetlerden çok önce meydana gelecek olan olaylardır.

*İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.

*Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.

*İnsan öldürme olayları ve fitne artacak.

*Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar.

*Yüksek binalar artacak.

*Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.

*Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.

*Zina açıkça işlenir hale gelecek.

*Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak.

*Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek.

*Sadece din dışı ilimler öğrenilecek. Kuran’ın önemi insanlar tarafından unutulacak.

*Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.

*Yöneticiler insanlara zulmedecek.

*Ani ölümler çoğalacak.

*Şehirlere göçler artacak, binalar yükselecek.

*Kötü ve ehliyetsiz kimseler itibar görecek, söz ve hüküm onlarda olacak.

*Kumar, fal ve oyun aletleri çok artıp revaç bulacak, vaktin nasıl geçtiği fark edilmeyecek.

*İsraf artacak, dünya mal ve menfaati ahiret saadetine tercih edilir hale gelecek.

Bu olaylar kıyametin küçük alâmetlerinin bazılarıdır. (Buhârî, “Tefsîr”, 79, “Hudûd”, 20, “Fiten”, 25; Tirmizî, “Fiten”, 34; İbn Mâce, “Fiten”, 25; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15

Büyük Kıyamet Alametleri

Kıyametin kopmasının hemen öncesinde meydana gelecek ve birbirini izleyecek olan olaylar Büyük kıyamet alametleridir. Büyük alametler, tabiat kanunlarını aşan ve insan iradesinin dışında gerçekleşen olaylardır.

Hz. Peygamber bir hadislerinde, “Kıyametten önce on alamet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez.” (Müslim, “Fiten”, 39; Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 11; İbn Mâce, “Fiten”, 28) buyurmuş ve bu alâmetleri şu şekilde sıralamıştır:

 1. Duman: Müminleri nezleye tutulmuş gibi bir duruma getiren ve kafirleri sarhoş eden bir dumanın çıkışı ve bütün yeryüzünü kaplaması.h
 2. Deccal: Bu isimde bir şahıs çıkacak ve Tanrılık iddiasında bulunacak, bazı olağan üstünlükler gösterecek ve Hz İsa tarafından öldürülecektir.
 3. Dabbetü’l arz: Bu isimde bir canlı çıkacak, yanında Hz. Musa’nın asâsı ve Hz. Süleyman’ın mührü bulunacak, asâ ile müminin yüzünü aydınlatacak, mühür ile kâfirin burnunu kıracak, böylelikle müminlerin ve kâfirlerin tanınmaları sağlanacaktır.
 4. Güneşin Batıdan Doğması: Evrenin tek hâkimi Allah’ın emriyle güneş batıdan doğacak, bu olaydan sonra iman edenlerin imanı, kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir.
 5. Yecüc ve Mecüc ün Çıkması: Bu isimde iki topluluğun yeryüzüne dağılarak bir süre bozgunculuk yapmaları da kıyametin bir başka büyük alametidir.
 6. Hz. Îsâ’nın Gökten İnmesi: Hz. İsa kıyametin kopmasına yakın gökten inecek, insanlar arasında adaletle hükmedecek, Hz. Peygamber in dini üzere amel edecek, deccalı öldürecek, sonra da ölecektir.
 7. Yer Çökmesi, Biri doğuda, Biri batıda, Biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsü meydana gelecektir.
 8. Ateş Çıkması: Hicaz taraflarında büyük bir ateş çıkacak ve her tarafı aydınlatacaktır.
 9. HZ. Mehdi (Aleyhisselam)’ın gelmesi. Ahir zamanda Muhammed bin Abdullah isimli Ehli Beyt’ten birisi, doğu tarafından çıkacak ve Allah onunla bu dini güçlendirecektir. O insanların arasında anlaşmazlıkların ve depremlerin olduğu bir zamanda ortaya çıkacaktır. Yeryüzü ondan önce zulüm ve haksızlıklarla dolu olduğu gibi, onun gelmesiyle adalet ve doğrulukla dolacaktır. Gökte ve yerde bulunan herkes ondan razı olacaktır.
 10. Kâbe yıkılacak ; Bu yıkım, kıyametin yaklaştığı bir zamanda gerçekleşir. Bu sebeple, bu tahrip, Kuran da belirtilen Mekke’nin “Emin Belde” olma özelliğine aykırı değildir. Çünkü, bu vasıf, kıyamete yakın bir zamana kadar devam eder demektir. Bu yıkım, yeryüzünde “Allah, Allah” diyen kimse kalmadığı bir zamanda meydana gelecek ve ondan sonra bir daha tamir edilmeyecek ve ziyaret edilmeyecektir.

Hz Muhammed’in SON KIYAMET HADİSİ

Ve son olarak…

«…Rabbinin bazı alâmetleri geldiği gün, önceden inanmamış veya îmânında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık îmânı bir fayda sağlamaz.» (el-En‘âm, 158)” (Buhârî, Rikāk, 40; Ahmed, II, 369)

“Güneş batıdan doğmadan önce kim tevbe ederse, Allah onun tevbesini kabul eder.” (Müslim, Zikir, 43)

“Azîz ve celîl olan Allah, gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için gece rahmet kapısını açık tutar; gece günah işleyenin tevbesini kabul etmek için gündüz rahmet kapısını açık tutar. Bu hâl, Güneş batıdan doğuncaya kadar böylece devam eder.” (Müslim, Tevbe, 31)

 

ÜCRETSİZ ABONE OL.! 
► YA DOĞRUYSA! Yapay Kıyamet Projesi (Zombi) 2020
► Dünya Şokta! Antibiyotik Kıyameti Grip Salgını Zombi Virüsü
► Göbeklitepe GERÇEKLERİ? Gizlenen Türk Tarihi – Ön Türkler

BAKMIŞ YOUTUBE’da

YouTube Kanalları Arası Yer Alan ona ilgili gün abone Sayısını hızla arttıran BAKMIŞ Youtube Kanalı sizlere birbirinden ilginç ve İçerikleri tr iyi sekilde gereklidir.Plakalı. Video içeriklerinde teknoloji haberleri, bilim haberleri, komple teorileri, gizli bilgiler, kehanetler, gizemli olaylar youtube, merak edilen arkeoleji çalışmaları.

Gizli tarihi bilgiler, mitler, efsaneler, paranormal olaylar, uzay ve uzay bilimi … Antik medeniyetler hakkında araştırmaları.

BAKMIŞ YouTube kanalı aboneleri ve video etkileşimleri ile hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. BAKMIŞ ilginç bilgiler kanalı haftada iki yeni video yükleyerek içeriklerini sürekli güncellemekte ve güncel trendleri inceliyoruz. BAKMIŞ YouTube kanalına abone olabilirsiniz.

Sevdiğiniz ve ilginç bulduğunuz video içeriklerini arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum yapmayı düşünün.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.