MANNA ORMUS KURAN, HZ MUSA, FİRAVUN, MASON, EPİFİZ

Sıradaki içerik:

MANNA ORMUS KURAN, HZ MUSA, FİRAVUN, MASON, EPİFİZ

KIYAMET İÇİN ALLAH A ? (Hz İsa Mesih, Mehdi, Deccal) 2020
avatar

hbakmis

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Evangelistler kıyamet için Allah a başkaldırıyor.

Kıyamet için Allah a başkaldırıyorlar. Hz İsa Mesih, Mehdi ve Deccal 2020 kehanetleri. Mason illuminati nin üstündeki güç. İyi ve kötü arasındaki büyük savaş Armageddon. The economist 2020 kapağı kehanetleri bu video ile anlam kazanacak. Bakmış kanalına hoş geldiniz.

Sayıları Dünya’da 500 milyona ulaşan Evengelistler Mesih’in geleceğine inanıyorlar. Bu inanışın sapkın noktası ise kıyamet için Tanrı’yı zorlama planları… Evangelistler, İncil’de yer alan kehanetleri gerçekleştirmek için çalışıyor. Bu koyu Hıristiyanlar’a göre kıyamet 2000’li yıllardan sonra yani bu yaşadığımız yıllarda Ortadoğu’da kopacak ve onlar da İsa Mesih sayesinde dünyaya hakim olacak… Peki neyin nesi bu evangelistlik, evanjelizm nedir?

Komplo Teorisi mi?

Aslında herşey gözlerimizin önünde ama bakacağımız noktayı tam olarak bilmiyoruz. Kademe kademe ilerleyelim hepberaber aslında çok uzun bir araştırma oldu ama kafanızı çok fazla karıştırmadan kısaca açıklamak istiyorum.

Evanjelizm nedir?

Evengelistler Amerika’daki Hristiyan toplumunun en tutucu ve radikal dinci kanadıdır. Aslında kapitalizmin gizli dini Evanjelizm’dir, diğer ezoterik ve masonik yapılar bu şeytani dinin mezhepleri konumundadır.

Evanjelistlerin sayısı

Evanjelistler dünya çapında güçlü televizyonlardan, gazete yayınlarından, internet sitelerinden, video oyunlarından, sinema sektöründen ve bilim-kurgu romanlarından yararlanarak misyonerlik yapmaktadırlar. Mesela sizlere normal gelen bir film yada videolar aslında içten içe misyonerlik çalışmaları yürütmektedir. Bunun neticesinde dünya da Evanjelist Protestanların sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir.

Evanjelistler 1987’de Protestan nüfusun yüzde 41’lik bir dilimini oluştururken, 2004’e gelindiğinde bu oran yüzde 54’e ulaşmıştır. Nüfusu 300 milyonu bulan Amerika’da Evanjelistlerin sayısı 100 milyonu aşmıştır. 1950 yılında tüm dünyadaki sayıları 4 milyon kadarken, 2004 yılı rakamlarına göre 500 milyonun üstüne çıkmıştı.

Evangelist başkanlar kimler?

İlk bilinen Evangelist ABD Başkanı Jimmy Carter’dı. Beyaz Saray’da evangelistler hiç eksik olmadı. Carter’ın ardından Ronald Reagan, George W. Bush, ABD’nin evangelist başkanları oldu. Aslında bu nokta önemli çünkü son başkanların neredeyse hepsi evangelist buda şu sonucu ortaya çıkartıyor. Amerika da başkanları Evangelistler seçiyor. Damadı yahudi olan Donald Trump da sonuncu ve en delisi.

Evangelistlerin inandığı 7 aşama

Evanjelistlere göre, insanlığın kaderi ilahi bir senaryo ile önceden belirlenmiştir ve herkes gibi Yahudiler de bu kozmik tiyatroda kendilerine biçilmiş rolü (Büyük İsrail’i kurmak) oynamaktadırlar.

Evanjelistlerin oluşacağına inandıkları yedi aşama şöyledir:

 1. Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri.
 2. Büyük İsrail’in kurulması.
 3. Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünya uluslarına İncil’in “müjde” olarak vaaz edilmesi. Misyonerlik faaliyetleri bununla bağlantılıdır.
 4. Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi. Türbülasyon (bir çeşit kıyamet senaryosunun yaşanması) veya kaos olarak da adlandırılan bu dönemde Yecüc ve Mecüc orduları tarafından İsrail işgal edilecek ve ABD ile İngiltere İsrail’in yardımına geleceklerdir.
 5. İsa’nın ikinci kez dünyaya gelişi.
 6. Armageddon Savaşı.
 7. Kıyametin kopmasıyla, İncil’e ve İsa Mesih’e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri.

Evangelistler, Eski Ahit e göre;

Yahudilerin ‘Tanrı’nın Seçilmiş Halkı’ olduğu, Kutsal Toprakların Yahudilerin malı olduğu, Yahudiler, Mesih’in gelişiyle dünya egemenliğine ulaşacakları kehanetini bulunuyorlar. Bunlara “Siyonist Hıristiyanlar” da denir. Dünya üzerindeki hiçbir kralı,lideri tanımayan bu Protestanlara göre, gerçek kral olan Mesih İsa, kıyamet öncesi gelecek ve Tanrı’nın dünya üzerindeki krallığının başına geçecekti. Kendilerini, Tanrı tarafından seçilmiş bir grup olarak görüyorlar.

Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten oluşan Kitabı Mukaddes’e göre,

Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten oluşan Kitabı Mukaddes’e göre, İsa Mesih’in yeryüzüne yeniden inebilmesi için Yahudilerin, “Kenan Diyarı” olarak da adlandırılan ve kendilerine Tanrı tarafından vaat edildiğini iddia ettikleri topraklarda toplanmış olması gerekmektedir.

Evanjelizm-Siyonizm ittifakı

Evanjelist Hıristiyanların Yahudilere ve İsrail’e duydukları muazzam sempatinin ve Evanjelizm-Siyonizm ittifakının kaynağı işte bu inanıştır. Sapkın ve tutarsız olan bu inanışa göre; İsa, yeniden yeryüzüne geldiğinde Armageddon (İbranicede Megiddo Tepesi anlamına gelir ve İsrail’de Kudüs’ün güneyinde Megiddo Ovası vardır) Savaşı’nda Deccal’ı ve orduyu yenecektir…

Armageddon’a olan inanç

Amerikan İsrail ilişkilerinden Evanjelizm-Siyonizm ittifakı’ne kadar kimi zaman “komplo” teorilerine boyanan kavramların altında 70’li yıllarda yeniden dirilen “Evangelizm” yatıyor. Evangelistleri bu aralar önemli hale getiren iyi ve kötü arasında kaçınılmaz olarak gerçekleşecek o yıkıcı savaşa, yani Armageddon’a olan inançları ya da insan eliyle yaratılacak kıyamet fikrini destekliyor olmaları ve dünyayı ele geçirmek istemeleri.

Kaynağını “Eski Ahit”den aldığı şüphesi

ABD’nin Ortadoğu’daki etkinliği, İsrail sorunu ya da Büyük Ortadoğu Projesi gibi kavramların izi politikanın dinamiklerinde değil, kutsal kitapların satır aralarında sürülüyor. Ve dünya başkentlerinde Amerikan politikalarının, özellikle de Irak’ın işgalinin kaynağını “Eski Ahit”den aldığı şüphesi hızla yayılıyor. Ezici bir üstünlükle yeniden seçilen Bush 1985 yılından beri sık sık diz çöküp dua eden ve “Yaradan” sözcüğünü ağzından düşürmeyen bir Evangelist.

“Haçlı Seferi” ya da “İyi-Kötü” gibi kavramları

Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra sık sık “Haçlı Seferi” ya da “İyi-Kötü” gibi kavramları kullanan Bush’un bir politikacıdan çok dünyanın dört bir yanına yayılmış olan Evangelist vaizlerden biri gibi konuşması bu şüpheyi daha da belirginleştiriyor. 11 Eylül saldırısı da Evangelistlerin yükselişinde etkili oldu. ABD’de saldırıdan hemen sonra yapılan kamuoyu araştırmalarına göre kendisini “Evangelist” olarak tanımlayanların oranı yüzde 46’ya yükseldi. Irak’ın işgalinden sonra ise yüzde 50’nin altına düşmedi.

Evangelistler Amerika’yı tamamen ele geçirdi

Irak’taki Amerikan tanklarının üzerlerine asılan haçlar, çarpışmadan önce vaftiz olan askerler ve birbiri ardına açılan Evangelist Kiliseler işte bu gelişmelerin bir sonucu. Irak Savaşı aslında hiç de görüldüğü gibi değil, ardında birçok dini etken olan bir savaştı. Ve olup bitenleri sadece Evangelistler anlıyordu. Evangelistler Amerika’yı tamamen ele geçirdikten sonra asıl hedefe yani dünyayı evangelistleştirmeye yönelmişti. Bu da onların inanışına göre durdurulamaz bir dönemdi. Bu dönem tamamlanacak, bu uğurda ölünerek de İsa’nın yanına yükselinecekti.

“iyi” ile “kötü” arasındaki o büyük savaş

Özgür iradenin “Tanrı” tarafından çizilen kaderin dışına çıkamayacağını öngören Evangelistler, bu kaderi hızlandırmak için Hıristiyanların ellerinden geleni yapması gerektiğini savunuyor. Ve Armageddon’la, yani “iyi” ile “kötü” arasındaki o büyük savaşla gelecek olan kıyameti ve Mesih’i hızlandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Hıristiyanlığın en hızlı büyüyen “Kilisesi”

Seçilmiş insanlar olduklarına inandıkları Yahudilerin, bir kıyamet koşulu olarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyorlar. 70’li yıllardan itibaren yeniden dirilen ve muhafazakarlaşan Evangelizm aradan geçen otuz yıl içinde Hıristiyanlığın en hızlı büyüyen “Kilisesi” oldu. Ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler pek de yabana atılmamaları gerektiğini gösteriyor.

illuminati nin parmağı var

Aslında her komplo teorisinde o illuminati nin parmağı var dediğimiz grup aslında bu ve amaçlarıda belli. Şimdi birde bunlarda ki yecüc mecüc meselesine gelelim.

Kur’an dahil tüm kutsal kitaplarda

Yecüc ile Mecüc, Kur’an dahil tüm kutsal kitaplarda yer alan ve insan ırkını ortadan kaldıracağı söylenen bir ırk. Bu ırkın harekete geçmesi kıyamet alameti olarak kabul ediliyor. Bunları durdurabilecek tek gücün yeryüzüne inecek Mehdi olacağı belirtiliyor.

Yecüc ile Mecüc

Tarihsel süreç içinde dünyada güçlenen milletler değiştikçe Yecüc-Mecüc tanımı da sürekli değişmiş. Hıristiyanlar Yecüc ile Mecüc’e ‘Gog’ ve ‘Magog’ diyorlardı. Onlara göre bu yaratıklar Türklerdi.Araplara göre de bu Türklerdi. Hatta bu yorumlarına kutsal kitaptan yorumlarla birlikte meşruiyet kazandırmaya çalışmışlardı. “İslam âlemi Çinlilerin Yecüc ile Mecüc olduğunu düşünmüştü. Bir ara Yecüc ile Mecüc’ün Moğollar olduğu düşünülüyordu.”

İslam-fobisinin doğal yükselişi

Müslümanların genelde evanjelikler ve Hıristiyan Siyonistlerce İsrail’in düşmanı ve terörizm destekçileri olarak sürekli özdeşleştirilmesi, Birleşik Devletler’de İslam-fobisinin doğal yükselişine neden oldu. Bu ön yargı Arap dünyasındaki sorunlarda İslam’ın tamamlayıcı olduğu algısından çıkar.

Armageddoncular

Armageddoncular şer güçlerle nihai bir yüzleşme olacağına inandıkları için düşmanı belirlemeleri gereklidir. Ve bu düşman sıklıkla olduğu gibi Müslümanlardır. Müslüman araplar kandırmakta sorun yoktu. Meshep çatışmaları ve tarikatlar arasında savaşlar çıkartarak barış adı altında ortadan kaldırılıyor. Krallıklarda prensler zaafları kullanılarak ele geçiriliyor ve yönetiliyor. Ama Türkleri bir türlü karıştıramıyorlar. Bunun için sürekli çalışmalar yapılsada hepsi boşa çıkıyor. Etnik kimlik üstünden Türk Kürt davası ve din üzerinden cemaatler kullanarak bunları amaçladılar ama amaçlarına ulaşamadılar. Şuanda da ekonomi üzerinden bir plan devrede.

Sonuç olarak

Sonuç olarak şu anda tarihte ilk kez farklı inanç ve hesaplarla karşı karşıyayız. Kral Davud soyundan gelen Yahudilerin “beklediği Mesih”, Evanjelist Hıristyanların “beklediği İsa Mesih”, Şii Müslümanların “beklediği” kayıp 12. imam olan Mehdi, Bazı Sünni Müslüman cemaatlerin “beklediği” Mehdi, ve 21. yüzyılın ilk çeyreğine yönelik “kuvvetli inanç” ve spekülatif siyasi atraksiyonlar şaşılacak derecede örtüşüyor.

Asıl şaşırtıcı olan ise;

Bu farklı inanç sahibi yüz milyonlar nasıl oluyor da MESİH’İ beklerken bir nevi mutabakat içinde oluyorlar? Mesih/Mehdi fenomeni, bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere tüm dünyayı nükleer, biyolojik ve kimyasal bir savaşın içine çekiyor. Mesih/Mehdi beklentisi öyle bir toplumsal histeriye dönüşüyor ki, ona inanların hepsi Mesih/Mehdi’nin bir an önce gelmesi için adeta “Tanrı’yı yani Allah’ı kıyamete çağırıyor”

BAKALIM BU ÇAĞRI CEVAPSIZ KALACAK MI?

BAKMIŞ YouTube kanalına abone olabilirsiniz

Önerilen videolar;
DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR! Mini Buzul Çağı 2020
UFO larla Yakın Temasa Hazır Olun!
Duhan Suresinin Sırrı – Sahte Deccal / Hz mehdi 2019
Epifiz Bezi Nasıl Temizlenir Zihin Gözü ilacı 3. Göz
Göz perdesi kalkarsa ne görürüz? Kalp gözü, Kuran Büyük Sır
NEDEN Tarihçilerimiz Kripto YAHUDİ
Türklerin Anayurdu Kayıp MU KITASI Mı?
Zaman Yolcusu Noah Deşifre Oldu!

Youtube kanal gelirlerimiz çeşitli bağış kampanyalarına harcanmaktadır;
Fidan Bağışı Yaptık 

BAKMIŞ YOUTUBE’da

YouTube kanalları arasında yer alan ve her gün abone sayısını hızla arttıran BAKMIŞ YouTube kanalı sizlere birbirinden ilginç içerikleri en iyi şekilde sunmaktadır. Video içeriklerinde teknoloji haberleri, bilim haberleri, komple teorileri, gizli bilgiler, kehanetler, gizemli olaylar youtube, merak edilen arkeoleji çalışmaları.
Gizli tarihi bilgiler, mitler, efsaneler, paranormal olaylar, uzay ve uzay bilimi… Antik medeniyetler hakkında araştırmaları ve daha fazlasını sizlere en açıklayıcı şekilde sunmaktadır.

BAKMIŞ YouTube kanalı aboneleri ve video etkileşimleri ile hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. BAKMIŞ ilginç bilgiler kanalı haftada iki yeni video yükleyerek içeriklerini sürekli güncellemekte ve güncel trend konuları paylaşmaktadır. Sizlerde dünya insanlarından saklanan bu gizli bilgileri ve belgeler ile ilgili analizleri merak ediyorsanız BAKMIŞ YouTube kanalına abone olabilirsiniz. kıyamet

Sevdiğiniz ve ilginç bulduğunuz video içeriklerini arkadaşlarınız ile paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.

Diğer kategorilerimize de göz atın; Komple Teorisi, Gizemli Olaylar, İlginç Bilgiler, Bilinmeyenler

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.