Evangelistler kıyamet için Allah a başkaldırıyor.

Kıyamet için Allah a başkaldırıyorlar. Hz İsa Mesih, Mehdi ve Deccal 2020 kehanetleri. Mason illuminati nin üstündeki güç. İyi ve kötü arasındaki büyük savaş Armageddon. The economist 2020 kapağı kehanetleri bu video ile anlam kazanacak. Bakmış kanalına hoş geldiniz.

Sayıları Dünya’da 500 milyona ulaşan Evengelistler Mesih’in geleceğine inanıyorlar. Bu inanışın sapkın noktası ise kıyamet için Tanrı’yı zorlama planları… Evangelistler, İncil’de yer alan kehanetleri gerçekleştirmek için çalışıyor. Bu koyu Hıristiyanlar’a göre kıyamet 2000’li yıllardan sonra yani bu yaşadığımız yıllarda Ortadoğu’da kopacak ve onlar da İsa Mesih sayesinde dünyaya hakim olacak… Peki neyin nesi bu evangelistlik, evanjelizm nedir?

Komplo Teorisi mi?

Aslında herşey gözlerimizin önünde ama bakacağımız noktayı tam olarak bilmiyoruz. Kademe kademe ilerleyelim hepberaber aslında çok uzun bir araştırma oldu ama kafanızı çok fazla karıştırmadan kısaca açıklamak istiyorum.

Evanjelizm nedir?

Evengelistler Amerika’daki Hristiyan toplumunun en tutucu ve radikal dinci kanadıdır. Aslında kapitalizmin gizli dini Evanjelizm’dir, diğer ezoterik ve masonik yapılar bu şeytani dinin mezhepleri konumundadır.

Evanjelistlerin sayısı

Evanjelistler dünya çapında güçlü televizyonlardan, gazete yayınlarından, internet sitelerinden, video oyunlarından, sinema sektöründen ve bilim-kurgu romanlarından yararlanarak misyonerlik yapmaktadırlar. Mesela sizlere normal gelen bir film yada videolar aslında içten içe misyonerlik çalışmaları yürütmektedir. Bunun neticesinde dünya da Evanjelist Protestanların sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir.

Evanjelistler 1987’de Protestan nüfusun yüzde 41’lik bir dilimini oluştururken, 2004’e gelindiğinde bu oran yüzde 54’e ulaşmıştır. Nüfusu 300 milyonu bulan Amerika’da Evanjelistlerin sayısı 100 milyonu aşmıştır. 1950 yılında tüm dünyadaki sayıları 4 milyon kadarken, 2004 yılı rakamlarına göre 500 milyonun üstüne çıkmıştı.

Evangelist başkanlar kimler?

İlk bilinen Evangelist ABD Başkanı Jimmy Carter’dı. Beyaz Saray’da evangelistler hiç eksik olmadı. Carter’ın ardından Ronald Reagan, George W. Bush, ABD’nin evangelist başkanları oldu. Aslında bu nokta önemli çünkü son başkanların neredeyse hepsi evangelist buda şu sonucu ortaya çıkartıyor. Amerika da başkanları Evangelistler seçiyor. Damadı yahudi olan Donald Trump da sonuncu ve en delisi.

Evangelistlerin inandığı 7 aşama

Evanjelistlere göre, insanlığın kaderi ilahi bir senaryo ile önceden belirlenmiştir ve herkes gibi Yahudiler de bu kozmik tiyatroda kendilerine biçilmiş rolü (Büyük İsrail’i kurmak) oynamaktadırlar.

Evanjelistlerin oluşacağına inandıkları yedi aşama şöyledir:

  1. Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri.
  2. Büyük İsrail’in kurulması.
  3. Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünya uluslarına İncil’in “müjde” olarak vaaz edilmesi. Misyonerlik faaliyetleri bununla bağlantılıdır.
  4. Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi. Türbülasyon (bir çeşit kıyamet senaryosunun yaşanması) veya kaos olarak da adlandırılan bu dönemde Yecüc ve Mecüc orduları tarafından İsrail işgal edilecek ve ABD ile İngiltere İsrail’in yardımına geleceklerdir.
  5. İsa’nın ikinci kez dünyaya gelişi.
  6. Armageddon Savaşı.
  7. Kıyametin kopmasıyla, İncil’e ve İsa Mesih’e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri.

Evangelistler, Eski Ahit e göre;

Yahudilerin ‘Tanrı’nın Seçilmiş Halkı’ olduğu, Kutsal Toprakların Yahudilerin malı olduğu, Yahudiler, Mesih’in gelişiyle dünya egemenliğine ulaşacakları kehanetini bulunuyorlar. Bunlara “Siyonist Hıristiyanlar” da denir. Dünya üzerindeki hiçbir kralı,lideri tanımayan bu Protestanlara göre, gerçek kral olan Mesih İsa, kıyamet öncesi gelecek ve Tanrı’nın dünya üzerindeki krallığının başına geçecekti. Kendilerini, Tanrı tarafından seçilmiş bir grup olarak görüyorlar.

Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten oluşan Kitabı Mukaddes’e göre,

Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten oluşan Kitabı Mukaddes’e göre, İsa Mesih’in yeryüzüne yeniden inebilmesi için Yahudilerin, “Kenan Diyarı” olarak da adlandırılan ve kendilerine Tanrı tarafından vaat edildiğini iddia ettikleri topraklarda toplanmış olması gerekmektedir.

Evanjelizm-Siyonizm ittifakı

Evanjelist Hıristiyanların Yahudilere ve İsrail’e duydukları muazzam sempatinin ve Evanjelizm-Siyonizm ittifakının kaynağı işte bu inanıştır. Sapkın ve tutarsız olan bu inanışa göre; İsa, yeniden yeryüzüne geldiğinde Armageddon (İbranicede Megiddo Tepesi anlamına gelir ve İsrail’de Kudüs’ün güneyinde Megiddo Ovası vardır) Savaşı’nda Deccal’ı ve orduyu yenecektir…

Armageddon’a olan inanç

Amerikan İsrail ilişkilerinden Evanjelizm-Siyonizm ittifakı’ne kadar kimi zaman “komplo” teorilerine boyanan kavramların altında 70’li yıllarda yeniden dirilen “Evangelizm” yatıyor. Evangelistleri bu aralar önemli hale getiren iyi ve kötü arasında kaçınılmaz olarak gerçekleşecek o yıkıcı savaşa, yani Armageddon’a olan inançları ya da insan eliyle yaratılacak kıyamet fikrini destekliyor olmaları ve dünyayı ele geçirmek istemeleri.

Kaynağını “Eski Ahit”den aldığı şüphesi

ABD’nin Ortadoğu’daki etkinliği, İsrail sorunu ya da Büyük Ortadoğu Projesi gibi kavramların izi politikanın dinamiklerinde değil, kutsal kitapların satır aralarında sürülüyor. Ve dünya başkentlerinde Amerikan politikalarının, özellikle de Irak’ın işgalinin kaynağını “Eski Ahit”den aldığı şüphesi hızla yayılıyor. Ezici bir üstünlükle yeniden seçilen Bush 1985 yılından beri sık sık diz çöküp dua eden ve “Yaradan” sözcüğünü ağzından düşürmeyen bir Evangelist.

“Haçlı Seferi” ya da “İyi-Kötü” gibi kavramları

Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra sık sık “Haçlı Seferi” ya da “İyi-Kötü” gibi kavramları kullanan Bush’un bir politikacıdan çok dünyanın dört bir yanına yayılmış olan Evangelist vaizlerden biri gibi konuşması bu şüpheyi daha da belirginleştiriyor. 11 Eylül saldırısı da Evangelistlerin yükselişinde etkili oldu. ABD’de saldırıdan hemen sonra yapılan kamuoyu araştırmalarına göre kendisini “Evangelist” olarak tanımlayanların oranı yüzde 46’ya yükseldi. Irak’ın işgalinden sonra ise yüzde 50’nin altına düşmedi.

Evangelistler Amerika’yı tamamen ele geçirdi

Irak’taki Amerikan tanklarının üzerlerine asılan haçlar, çarpışmadan önce vaftiz olan askerler ve birbiri ardına açılan Evangelist Kiliseler işte bu gelişmelerin bir sonucu. Irak Savaşı aslında hiç de görüldüğü gibi değil, ardında birçok dini etken olan bir savaştı. Ve olup bitenleri sadece Evangelistler anlıyordu. Evangelistler Amerika’yı ta