Kıyamet için TARİH VERİLDİ 6 MAYIS 2022 – 2020

Sıradaki içerik:

Kıyamet için TARİH VERİLDİ 6 MAYIS 2022 – 2020

avatar

hbakmis

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

GİZLİ İKSİR – BÜYÜK SIR (MANNA ORMUS)

Tevrat’ta ve Kuran’da geçen mucizevi çeşitli element ve sıvılarla elde edilen bir iksir. Sadece zeka geliştirmekle kalmıyor, beyin işlem kapasitesini büyütüyor.
Manna kilise Latincesinde “hayat veren özel ekmek” diğer adı “tanrı yiyeceği” ya da kuran da “kudret helvası” Tevrat’ta Man Ekmeği (yada Beyaz Ekmek) Kayıp kıta MU da ki adı da Mu-anna..

Bulunduğu her dönemde farklı farklı adlarla anıldı. Manna, Beyaz altın tozu, Orme, ORMEs, Mu-anna, Shemanna, Cennet taşı ve Egzotik madde fakat aslında hepsi de birbirinin benzeridir. Gerçek iksiri bulmak için yapılan çalışmaların eserleri bunlar. Mu kıtasından Firavunlara Hz Musa dan Tevrat ve Kuranı kerime kadar hatta Tapınak şövalyelerinden masonlara…

Bu iksir ne işe yarıyor? Etkileri neler? Peki gerçeği nerede? Kimler bu iksiri yapabiliyor? Altın gerekli mi? Neden altın? Tüm sorulara tek video ile cevap buluyoruz.

NZT-48 ismli hap

Bu filmi birçoğunuz izlemiştir evet Bradley Cooper’ın başrolünde oynadığı Limit Yok filmi. Eddie rolündeki Cooper, NZT-48 ismli hapı içtiğinde beyin kapasitesinin tamamını kullanabiliyordu. Bu sayede banka hesabı dolan başrol oyuncumuz sosyal hayatını geliştirdi ve rüyalarındaki hayata sahip oldu… Bu filmdeki NZT-48 mannadan esinlenerek hazırlanmış bir kurgudur. Piyasada yani nette satılan tüm bu tür manna nzt-48 gibi beyin ürünleri dolandırma amaçlıdır. Eminim video altına bu ilacı sattığını söyleyenler çıkacaktır baştan soyleyeyim dolandırılmayın.

Konu aslında beyin…

Yani bu manna direk beyine etki ediyor onun için şu üç maddeyi bilmemizde fayda var. Bilişsel zeka, Duygusal zeka ve Spiritüel zeka..

Bilişsel zeka – IQ ; Hafıza, mantık, sayısal bilgiler gibi çeşitli alanlarda zeka testleri sonucunda elde edilen rakamsal veriler. Her yerde duyduğunuz IQ seviyemizi yani.

 • Görsel ve mekânsal algı
 • Bilgi
 • Mantık
 • Kısa ve uzun süreli hafıza
 • Muhakeme ve yargı
 • Gerçekçilik

Duygusal zeka – EQ ; Beynin sezgilere ağırlık veren sağ lobuyla bağlantılıdır. Kişisel duygu ve düşünceleri baz aldığı için duygusal zekanın bilişsel zekaya (IQ) oranla test edilerek ölçümlenmesi daha zordur.

 • Duyguları tanımlama
 • Karşı tarafı anlayabilme
 • Karşı tarafın hislerini algılayabilme
 • Kendini kontrol edebilme
 • Duyguları sosyal iletişimde kullanabilme
 • Kapsamlı gözlem gücü ve empati

Spiritüel zeka – SQ ; Beynin bilgiyi, içgüdüyü, duyguları harmanladığı ve kendine özgü, anlam arayan, iyiyle kötüyü ayırt eden bir bakış açısı yarattığı bu seviye beyinin hem sağ hem de sol lobuyla ortaklaşa temas halindedir.

 • Dünya’yı anlamlandırma
 • Mutluluk ve benlik keşfi
 • İleri iletişim becerisi
 • İfade gücü ve yaratıcılık
 • Spiritüel bakış açısı ve deneyim
 • Bilgi ve içgüdünün ortak paydada buluşması
Yani bu manna direk beyine etki ediyor onun için şu üç maddeyi bilmemizde fayda var. Bilişsel zeka, Duygusal zeka ve Spiritüel zeka..

Yani bu manna direk beyine etki ediyor onun için şu üç maddeyi bilmemizde fayda var. Bilişsel zeka, Duygusal zeka ve Spiritüel zeka..

Manna’yı kısaca anlatmak

Mannayı kısaca anlatmak için bu üç maddeyi bilmemiz gerekiyor çünkü manna bu üç maddeyi maksimum seviyelere çıkartıyor. Tabiki bu, beynimizin %10u kullanıyoruz bunu kullanarak %100ünü kullanacaksınız gibi bilim dışı bir ifade kullanmayacağım çünkü bu büyük bir mittir. Beyin görüntüleme araştırmaları sayesinde beynin bir bütün halinde çalıştığını, bağlantıların etkileşim halinde olduğunu ve bir görev yapılmadığında dahi arka planda çalışan aktivitesi bulunduğunu biliyoruz.

Parmağımızı şıklattığımızda dahi beynimizin yüzde 90’ını çalıştırıyoruz. Ama bu iksir bunlarında üstüne çıkmamıza adeta biraz önceki bahsettiğim filmin ismi gibi limitleri ortadan kaldırmamıza yarıyor. Yani beyininizin kapasitesini arttırıyor.

Beynimizin işlem kapasitesi

Beynimizin işlem kapasitesi çok büyürse, diğer boyutlarla ilişkimizde mümkün olacak ve evreni algılamamız çok farklı olacaktır. Sadece bunlarla da sınırlı değil tedavisi mümkün olmayan onlarca hastalığa tek çare olarak bu iksir gösteriliyor. Basit bir örnek vermek gerekirse İsrail dünyada kanser olayının en az yaşandığı bir ülkedir. İsrailliler Kabalada kendi inisiye sırları arasında Manna’ya çok değer vermektedir. 7,4 milyon nüfusun, 5,6 milyonu Yahudi asıllıdır. Kanserden ölüm sayısı 2003 yılında 160 kişi, 2004 de 152 kişi, 2009 da 113 kişi, 2013 de 90 kişidir. 2019 yılında sadece 80 kişi…

Manna ve Ormus

Manna ve Ormus da aslında iki farklı iksirdir ama aynı yada tek iksirmiş gibi aktarılır. Antik Mısır’da Manna diye isimlendirilen gizemli madde, esasında mono atomik altındır, beyaz toz halindedir. Literatürde “ORMUS” olarak geçer. Fakat ORMUS içerisinde radyum, altın, gümüş, plâtin, magnezyum oksit bulunan bir nevi kokteyldir. Manna ise saf altındandır.

Manna Kuran’da

Kuran’da da geçtiğine göre, Hz. Musa’nın Manna (Kuran’daki ismiyle Kudret Helvası) yapımını bildiği anlaşılıyor. Hz. Musa bebekliğinden itibaren Firavun’un sarayında büyümüş ve Firavun ailesinin bir ferdi olarak kabul edildiği için, çok iyi eğitilmiş ve kendisine bütün inisiye sırlar öğretildiği için, Mısır’da çok az kimsenin bilmesine müsaade edilen bu sır, Hz. Musa’ya da öğretilmiştir. Nitekim İsraillilerin Mısır’dan sürülüp 40 yıl çölde yaşamaları esnasında, İsraillilerin bu kudret helvasını (Manna’yı) yiyerek, sağlıklarını koruyup hayatta kaldıkları iddia edilmektedir.

Ünlü İslam Tarihçisi Ebû Ca’fer Muhammed Bin Cerir’üt – Taberi’nin, Tarih-i Taberi isimli eserinde anlattığına göre, “Hz. Musa kendisine Allah tarafından öğretilen bir otu kurutuyor, kurutulmuş otu ufalayıp altın üzerine serpip karıştırdığında, altın toz haline geliyordu” diye yazıyor.

Mısır Medeniyetinde Manna

Mısır Medeniyetinin çökmesiyle bu Manna yapma sırrı da, bu sırrı bilenlerle beraber yok olmuştur. Ancak Tapınak Şövalyelerinin ve onların devamı olan Masonların bu sırrı bir şekilde ele geçirip, günümüze kadar ve günümüzde de Manna üretiminini sürdürdükleri söylenmektedir. Ancak Masonlarda da bu sırrı çok üst düzeyde, 30 derecenin üstündekiler bilmekte ve bu sır sadece onlara öğretilmektedir.

Moson ve illuminati Kaynaklarına göre Manna

Manna’yı halen, 33 derece üstat olarak ünvanlandırılan Masonların, yüksek dereceli İlluminati komiserlerinin, bazı üst düzey Siyonist çalışma grubu üyelerinin ve bazı siyasetçilerin kullandığı iddia edilmektedir.

Mason bir dostumuza bu konu hakkında birşeyler sorduğumda sadece şu açıklamayı yaptı;

“Doğal bir süreç olarak, insan vücudunun internete 56k (dial-up) bağlantıda olduğu düşünülebilir. Ancak, Ormus kullanırken, bu bağlantı daha hızlı bir internet gibidir.Mesela Fiber internet gibi. sizi bağlayan telefon hattınızı, bağlantınızı geliştirirsiniz. ” Ancak bu, internete bağlandığınız cihazı değiştirmez.Hala daha yavaş kalabilir internetiniz. Sadece Manna Ormus’u alırken yüksek hızlı internet gibi, bilgileriniz daha hızlı çıkacak ve yanıtlar daha hızlı olacak.. anında tezahürü gibi..”

Mason kaynakları, haçlı seferleri zamanında Tapınak Şövalyelerinin Manna yapımını, Müslüman Sufilerden ve Dürzilerden öğrendikleri de iddia edilir.

30 Dereceye yükselen bir masonun ilk olarak öğrendiği sır madde budur. Bir başka deyişle mannayı 30. Derece ve yukarısı masonlar kullanmaktadır.

Temel formülü ise sadece 33. Dereceye ulaşmış üstad olarak anılan tapınakçılar ile yüksek dereceli illuminati komiserleri ve 300 ler konseyindeki Siyonistler çalışma gruplarındaki ilimsel uzmanlıklarına göre kullanmaktadır. Temel formül ile hem vücut zindeliklerini sağlamakta hemde ileri derece de ruhsal varlıklarla iletişim kurmaktadırlar.

Ormus adında, mono atomik elementler karışımı

1975 yılında, Amerika’da Arizona Phoenix de çiftçilik yapan, David Hudson adındaki birisi tarafından, Manna özelliklerine benzer bir madde tesadüfen bulundu. Bu madde Ormus adında, mono atomik elementler karışımı bir madde idi.

David Hudson geniş arazisinde, toprağı işlerken bulduğu mono atomik şeklindeki parçaları ısıtarak işlemeye başladığında, pek çok esrarengiz sonuçlarla karşılaştı. Kendisi ortaya çıkan sorunları çözemediği için, konularında uzman birçok bilim adamlarından ve laboratuvarlardan destek alarak, ciddi miktarda para harcayarak, uzun bir süre de bu maddenin sırrını çözerek, altın ve değerli madenler üretme çabasına girdi.

Bulunan bu madde çok gizemli hallere bürünüyordu. Bir kap içine konan madde, yavaş yavaş derecesi artırılarak ısıtıldığında birkaç dakika sonra, ışık demeti halinde ve gizemli bir şekilde bir bölümünü kaybediyordu. Bu ısıtma esnasında yapılan ölçümlere göre, kaybolan madde oranı % 44, kapta kalan ise % 56 oranındaydı.

Isıtma belli bir dereceye ulaştığında kaptaki malzeme ağırlığının sıfırın altına indiğini, hatta malzemenin içine konduğu kabında hafiflediği tespit edildi. Yani bu madde içine konduğu kabı da etkilemişti. Daha sonra kapta arta kalan malzeme soğutulmaya başlandığında, kaybolan maddeden dolayı, kaybolan ağırlığın tekrar yerine geldiği ve orijinal haline döndüğü görüldü. Ortada normal fizik kuralları ile izah edilemeyecek bir gizem vardı. Bu madde ısıl işlem gördüğünde yerçekimi kuvvetini etkiliyor ve yok ediyordu. Kendisi de halden hale geçiyor ve süper iletken halini alıyordu.

Doğal ve Yapay MANNA

Bulunan bu mono atomik madde, kadim dönemlerde üretilmiş olan Manna’nın özelliklerini taşıyordu. Aralarındaki fark Manna, yapay bir madde olmasına mukabil, bu yeni maddenin doğal olması idi. Her ikisi de yerçekimi kuvvetini değiştiriyor, süper iletken vasfına sahip, çok çeşitli hastalıkların tedavisinde etkili, sihirli maddedirler.

Peki neden altın?

Altın uzun yıllar boyunca paslanıp yok olmadığı ve orijinal halini koruduğu için özellikle geçmişteki simyacılar tarafından ölümsüz kabul ediliyor ve ölümsüzlük ilacının bu altında saklı olduğuna inanılıyordu. Bu nedenle de eski simyacılar altından abı hayat diye isimlendirilen ölümsüzlük ilacını üretmek için büyük çaba sarf etmişlerdir. Isaac Newton’un bile bu gizli simyayla uğraştığı bilinmektedir. Zira Newton aynı zamanda iyi bir simyacıdır. Avrupa’da simyacıların yakıldığı o dönemde, Newton’da bu faaliyetini gizli yürütmüştür.

CERN’de anti madde aramada ALTIN

CERN’de yapılan anti madde arama deneylerinde altın protonları çarpıştırılmaktadır. Çünkü altın aynı zamanda hem madde, hem de anti madde sınıfındadır. Altın dünyada oluşan bir maden olmayıp, uzayda büyük yıldızlarda oluşup, Nova patlamaları ile dünya yüzeyine saçılan bir elementtir. Bu nedenle de dünyada büyük rezervler yerine yaygın olarak çok ufak miktarlarda bulunmaktadır. İnsan vücudunda bile altın vardır. Yapılan tespitlere göre 80 kg’lık bir insan gövdesinde yaklaşık 8 mg altın bulunmaktadır. Altının en çok bulunduğu yer okyanus sularıdır. Altın dünyalı değil, başka boyutlara ait bir elementtir hem maddedir, hem de anti maddedir.

Altın Nereden Geldi?

Dünyaya, yıldızlarda oluşmuş bir maden halinde serpildiği için dünyanın her noktasında, okyanus sularında, canlıların bedenlerinde neticede her yerde çok ufak miktarlarda vardır. Onun için çıkarılması ve üretilmesi çok pahalı ve zordur.

Peki Manna’nın gerçek özellikleri nelerdir?

Bilindiği üzere Epifiz bezinin salgıladığı hormonlardan en başlıcaları melatonin, serotonin ve DMT hormonlarıdır. Bu hormonlardan serotonin hormonunun asli görevi beyin hücrelerinde, snaplar arasında sürekli var olan elektrik ve kimyasal akımları taşımaktır. Bu serotonin hormonu da beynimizin ortasındaki Epifiz bezi tarafından salgılanmaktadır.

Beyin hücreleri (nöronlar) arasındaki bu elektrik ve kimyasal akımının hızı, beyindeki sinirlerin direncine ve serotonin hormonunun miktarına bağlı olarak değişmektedir. Eğer elektrik ve kimyasal akımları sınırlayan bu direnç asgariye indirilebilir veya tamamen ortadan kaldırılabilirse, beyindeki nöronlar arasındaki iletişim çok hızlanacak ve beynin işlem kapasitesi çok büyüyecektir. Eğer beynimizin işlem kapasitesi çok büyürse, diğer boyutlarla ilişkimizde mümkün olacak ve evreni algılamamız çok farklı olacaktır.

Mono atomik altın

Manna (mono atomik altın) süper iletken özelliği taşımaktadır. Yani iletkenlerdeki direnci ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca yerçekimi kuvvetini de sıfırlamaktadır. Epifiz bezini aktive ederek, beyin içerisinde elektrik ve kimyasal akımları yavaşlatan bu dirençleri ortadan kaldırdığı için beyinde saniyedeki işlem sayısı, beynin normal zamanlardaki işlem sayısının binlerce kat üstüne çıkmakta, dolayısı ile beynin kullanım kapasitesi çok yükselmektedir. Yüksek kapasite ile çalışan beyin vasıtası ile de başka boyutlarla temas kurulabilmekte, bu boyutlara astral seyahatler yapılabilmektedir.

Kadim zamanlarda ermiş diye tabir edilen kişiler ve Manna kullanma hakkına sahip olan inisiye kişilerin bu eylemleri yapabildikleri iddia edilmektedir. Tabi bu Manna’nın hangi dozajda ve hangi şartlarda kullanılacağını iyi bilmek koşuluyla!

Nöroloji ve sinir bilimi uzmanları ne diyor?

Nöroloji ve sinir bilimi uzmanlarının söylediklerine göre, eğer beynimizi çok yüksek kapasitelerde kullanabilsek, bugünkü yaşamımızdan ve evreni kavrayışımızdan çok çok farklı bir noktaya geleceğiz.

Hayal edemeyeceğimiz şeyleri algılayabileceğiz, düşünemeyeceğimiz beyin güçlerine sahip olacağız, öğrenme kabiliyetimizi çok hızlandıracağız. Ancak belirli sınırlamalarla koşullandırılmış yaratıklar olduğumuz için beynimizin kapasitesi ve işleyiş şekli de bu sınırlanmış yaşam tarzına göre plânlanmış olup, bu plâna göre çalışmaktadır. Eğer Manna ve benzeri uyarıcılarla Epifiz bezimizi aktifleştirerek, onun kapasitesini artırabilirsek beyindeki sınırlamaları da kaldırabiliriz.

Manna ve Epifiz Bezi

Manna Epifiz bezini tetikleyerek, diğer hormonlarla beraber Melatonin hormon salınımınıda artırmaktadır. Melatonin hormonu bağışıklık sistemini geliştiren ve koruyan bir hormon olarak, daha çok salındığında bağışıklık sistemini daha çok güçlendirdiği için insanların kansere ve diğer hastalıklara yakalanma riski çok düşük olmaktadır.

Manna kullanımı ve Sağlık

Manna kullanımı ile başta, kanser, Alzheimer, astım, pankreas, kan dolaşım bozukluğu, Parkinson, beyin kanaması, böbrek hastalıkları ve denge bozuklukları olmak üzere daha pek çok hastalık tedavi edilmektedir ve bu hastalıklardan korunulmaktadır.

Beynin ulaşılamayan-hükmedilemeyen yerleri

Beynin az çalışan daha doğrusu ulaşılamayan-hükmedilemeyen yerlerine ulaşılır ve Tüm bilinç altı aktivitelerini kişinin bilinç düzeyinde kontrol altına almasına olanak sağlar. Beynimiz bizim insiyatifimiz dışında günde ortalama 1 milyar işlem yapar.

Beynimizin bu kadar büyük bir kısmını kontrol edebilmemiz örneğin yeni bir yabancı dili 1 günde ana dilimiz gibi konuşabilmemize, bitkilerle ve hayvanlarla iletişim kurabilmemize, Çoklu matematik işlemlerini zorlanmadan çözebilmemize Bir akar suyun akışını dahi Suyun aslında canlı olduğunu bilerek molekülel anlamda onu anlayarak izlememize kısacası yaşadığımız dünya’yı artık bambaşka bir gözle görmemize neden olur. Manna’nın etkileri hakkında bildiklerimiz sadece buz dağının görünen yüzüdür. Bu sırlarla dolu altın tozunun bilinmeyen bir çok işlevi daha vardır.

Uyarı…

Yararlarına rağmen Manna’nın yani gerçek mono atomik karışımların usulünü ve dozajını bilmeden, gelişi güzel kullanılması riskli ve tehlikeli olduğundan, bunların usulünü bilenlerin tarif ve yönlendirmesi ile kullanılması gerekir. Aksi halde, tehlikeli ve şizofrenlik vakalarda yaşanabilir. Ve bu bilgiler kesinlikle internet ortamında özellikle youtube gibi yerlerde bulunmaz. Bu bilgiler para ile satılmaz.

BAKMIŞ YouTube kanalına abone olabilirsiniz

Önerilen videolar;
DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR! Mini Buzul Çağı 2020
UFO larla Yakın Temasa Hazır Olun!
Duhan Suresinin Sırrı – Sahte Deccal / Hz mehdi 2019
Epifiz Bezi Nasıl Temizlenir Zihin Gözü ilacı 3. Göz
Göz perdesi kalkarsa ne görürüz? Kalp gözü, Kuran Büyük Sır
NEDEN Tarihçilerimiz Kripto YAHUDİ
Türklerin Anayurdu Kayıp MU KITASI Mı?
Zaman Yolcusu Noah Deşifre Oldu!

BAKMIŞ YOUTUBE’da

YouTube kanalları arasında yer alan ve her gün abone sayısını hızla arttıran BAKMIŞ YouTube kanalı sizlere birbirinden ilginç içerikleri en iyi şekilde sunmaktadır. Video içeriklerinde teknoloji haberleri, bilim haberleri, komple teorileri, gizli bilgiler, kehanetler, gizemli olaylar youtube, merak edilen arkeoleji çalışmaları.
Gizli tarihi bilgiler, mitler, efsaneler, paranormal olaylar, uzay ve uzay bilimi… Antik medeniyetler hakkında araştırmaları ve daha fazlasını sizlere en açıklayıcı şekilde sunmaktadır.

BAKMIŞ YouTube kanalı aboneleri ve video etkileşimleri ile hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. BAKMIŞ ilginç bilgiler kanalı haftada iki yeni video yükleyerek içeriklerini sürekli güncellemekte ve güncel trend konuları paylaşmaktadır. Sizlerde dünya insanlarından saklanan bu gizli bilgileri ve belgeler ile ilgili analizleri merak ediyorsanız BAKMIŞ YouTube kanalına abone olabilirsiniz. kıyamet

Sevdiğiniz ve ilginç bulduğunuz video içeriklerini arkadaşlarınız ile paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.

Diğer kategorilerimize de göz atın; Komple Teorisi, Gizemli Olaylar, İlginç Bilgiler, Bilinmeyenler

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.