İNKA, MAYA, AZTEK VE TÜRK ORTAK KÜLTÜRÜ

Sıradaki içerik:

İNKA, MAYA, AZTEK VE TÜRK ORTAK KÜLTÜRÜ

avatar

hbakmis

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Şeytan’ın Oğlu Cin Padişahı MİHREZ ve Cinler Alemi

“Andolsun biz insanı, kuru kara çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yarattık”

(el-Hicr 15/26-27)

Ayette de belirtildiği gibi cin türü insan türünden önce yaratılmıştır. Sözlükte, “gizli ve örtül varlık, görülmeyen şey” anlamına gelen cin, terim olarak duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten yaratılmış, manevi, ruhanî ve gizli varlıklara verilen bir addır. İnsanların cinleri göremeyişi, gözlerinin cinleri görecek yetenekte yaratılmamış olmasındandır.

Kur’an’da cinlerden bahseden, yirmi sekiz ayetten oluşan ve Cin suresi diye bilinen bir sure bulunmaktadır. Bu surede de dile getirildiği gibi, cinler çeşitli gruplara bölünmüşlerdir. Cinlerin bir kısmı Müslüman dır. Bir kısmı ise şeytanın yolundadır. Bu cinlerin padişahları da vardır. O padişahlardan öyle birisi var ki o cinlerin en güçlüsü en tehlikelisi en acımasızıdır. İblisin soyundan gelen onun çocuklarından biri olan Mihrez. Şeytanın peşinden giden kafir cinleri yönetir. Hatta O kadar güçlü ki bu cin padişahı bütün cin kabile lerini yönetebilecek kapasitede olduğu düşünülmektedir… O Şeytanın oğlu, o cinlerin padişahı MİHREZ.

Eğer ilk kez videolarımızdan birine deng geliyorsanız abone olmayı unutmayın… Bakmış kanalına hoş geldiniz.

Cinlerle ilgili bilgiler

Cinlerle ilgili bilgiler doğrudan ve işaret yoluyla verilmektedir. Hadislerin ışığında açıklanma gerekirse insan benzeri varlıklardır. Yeryüzünde yaşadıkları gibi göğe de yükselebilirler. Bizim anladığımız manada ateşsel değil ışınsal yaratıklar olması muhtemeldir. Işığın enerjiye dönüştürülmesinde sağlanacak ilerlemelerle birlikte onlarla ilgili bir sır perdesinin de kalkması beklenilmektedir.

Cinler hakkında

Cinlerinde erkeği ve dişileri olduğu gibi onlarda ürerler ve ölürler. Akıl ve irade sahibidirler. Onlar da insanlar gibi emir ve yasaklara uymak Allah’a ibadet etmek için yaratılmışlardır. İnsanların peygamberleri onlarında peygamberleridir. Cennetle de nimetlendirilecekleri olduğu gibi Cehennemle de azablandırılacak olanları vardır.

Cinler ve Hz Süleyman

İnsanlar gibi Farklı kültürel seviyelerdedir. Hz. Süleyman devrinde ileri derecede bilimsel ve sanatsal etkinlikleri görülmüştür. Ordu da yer aldıkları gibi, mühendislik, ustalık görevi yapmışlar, heykeller, büyük havuzlar ve sabit kazanlar inşa etmişlerdir.

Cinler ne geleceği bilerler ne de kendileri dışında olan olayları bilebilirler. Gayb bilgisi Allah’a mahsustur. Gayb bilinmeyen demektir.

Cinler insana zarar verebilir mi?

Bilmediğimiz yöntemlerle zarar verme kapasitesine sahip şeytanlaşmış cinler vesvese verebilir, kalplerimize şer tohumları ekebilirler. Dinimizde haram olan büyü türü işleri oyunlarına alet edebilirler.

Cin Padişahları

Cinler arasında padişahlık vardır. 4 büyük Cin padişahı olup bu 4 cin padişahı altında ise 7 cin padişahı bulunur.

Rüusu Erba ‘da denilen dört büyük Padişah isimleri;

1- Padişah Taykel

2- Padişah Kasveretin

3- Padişah Kemtamin

4- Padişah Marezin

Bu dört ruhani reisin tasarruf alanları tüm dünyayı kapsamaktadır. Yapılan tüm tasarruf ve tertipler en son bu dört ruhaniye gelir ve bunlar tarafından semavi (gökyüzü) ruhanilerine ulaştırılır. Onlarda derece derece bir üst kattaki ruhaniye ulaştırırlar.

Göklerde bulunan her Meleğin yerde bulunan bir Ruhani Hizmetçisi vardır. O hizmetçiler, emrinde bulundukları meleğin tasarruf işlerini yürütürler.

Bu 4 ruhani reisin altında 7 cin padişahı bulunur;

Mürre, Mihrez, Burkan, Şemharuş, Ebyab, Meymun Ebu Nuh, Müzheb

Bu 7 padişahların emrinde ise toplam 378 kabile vardır. Her bir padişaha 54 kabile düşüyor ve bu kabilelerin sayını yanız Allah-u Teâlâ bilir. Bu padişahların hükmüne girmeyen 42 kabile daha vardır. Bunlar şeytani ve azgın cinlerdir. Tacı altın olan Mihrez el-Ahmer, bütün kabilelere hükmedebilir. Mihrez el-Ahmer in çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi, kırmızıdır. Şeytan’ın çocuklarından biridir. Kırmızı renkte ve insan görünümündedir. İnsanlara musallat olduğunda burunlarından kan akıtır. Kuyuları kurutur. Ateşten yatanların çoğuna halüsinasyon gösterme yeteneğine sahiptir.

Cin Padişahı MİHREZ

Mihrez e en bağlı kabileler ise Zuzula ve Cuhenna cin kabileleridir. Anlatılanlara göre şeytan Allah a isyan ettiğinde Mihrez de onun peşinden gitmiş ve tarih boyunca yaşamış bütün peygamberlere düşmanlık beslemiştir. Onu diğer cin padişahlarından ayıran en büyük özellik ise insanların hepsine düşman olmasıdır. Çünkü mihrez insanın diğer varlıklardan üstün olduğunu kabul etmediği için tıpkı babası şeytan gibi tek istediği insanların kötülüğüdür. O da diğer cin padişahları gibi genel olarak insanlara gözükmez ancak sadece zaman zaman hüddamlara ve peygamberlere gözüktükleri, onlarla iletişim kurdukları bilinmektedir. Mihrez’i son gören ise Peygamberimiz Hz. Muhammed dir.

Hadislerde Cin Hikayesi ; Mihrez

Hadislerde anlatılan bir olay ise şu şekildedir. Peygamberimiz bazı sahabeleri mescitte toplar ve az sonra şeytanın geleceğini ona sorduğumuz şeyleri cevaplayacağını söyler.

Bir süre sonra kapı çalar peygamberimiz bu gelen yaratılanların en lanetlisi olan şeytandır der. Şeytan içeri girer. Bu olaya şahit olanların anlattıklarına göre şeytanın görüntüsü çirkin, elleri büyük ağzı ise bir hayvan ağzı gibidir. Peygamberimiz ona insanlara ne tür tuzaklar kurduğunu ve en çok kimlerden nefret ettiğini sorar şeytanda bu soruları cevaplar.

Sonrasında da peygamberimiz şeytana, seninle buraya gelen ve mescidin kapısında duran kimdir ey lanetli iblis diye sorar. Şeytanda benimle gelen oğlum mihrez el ahmer dir diyerek cevaplar. Bu olayda anlatılan tariflere göre cin padişahı mihrez in inşan şeklinde görüldüğünden bahsedilir.

Cin padişahı Mihrez in sayısız çocuğu olduğu dile getirilmektedir. Bu çocukları Mihrez adına verilen emirleri yerine getirmekle yükümlüdür. Cin padişahları direk olarak insanlara musallat olmadığı anlatılıyor, cin padişahı mihrezin birçok çocuğu olması da onun bazı olaylara dahil olmasına neden olabiliyor. Fakat bazı olaylar yani cin padişahlarının bizzat müdahale edeceği vakalar uzun yıllarda bir kendi yakınlarına dokunulursa görülebiliyor.

Cin hikayesi ; Mihrez’in Gücü

Tanınmış bir hoca bir anısında şöyle anlatmaktadır. Cin musallatına uğramış insanların kurtulmak için bana gelirdi. Bende onlara yardım eder dertlerine alimlerden öğrendiğim şekilde çareler arardım. Bana gelen bütün musallatlıları bir şekilde kurtarıyordum. Ancak cinlenmiş bazı kimselerin ölümlerine engel olamamaya başladım. Daha önce ölümle sonuçlanan olaylara denk gelmediğim için büyük bir korkuya kapıldım. Bilmediğim bir şeyler mi var diye düşünürken birer hafta arayla gelen 3 kişinin musallat olan cinler yüzünden ölmesi beni çaresizliğe itmişti.

Bir gece kapım çaldı. Cin musallat olmuş bir adam bilinmeyen sözler söylüyor ve çevresine saldırıyordu. Akrabaları onu zor zapt ederek ellerini ve ayaklarını bağlayarak getirmişlerdi. Hemen bildiğim duaları okumaya başladım. Fakat ne yaparsam yapayım bu güçlü cinni ye çıkartamıyordum hatta ben dua okudukça daha da güçleniyordum. Birden gözlerim sanki görmez oldu. Çevremdeki insanların sadece yüzlerini belli belirsiz görebiliyordum. O sırada kara çarşaflı bir kadının odanın içerisinde gezindiğini gördüm, bize bakıp gülümsüyordu. İlginç olansa ne yöne dönsem bu kadın vardı.

Sanki ışık kadar hızlıydı. O kadına dönerek ey şeytan sende kimsin dedim. Bu kara çarşaflı kadın bana dönerek “ben mihrez el ahmerin karısıyım” dedi. Bismillah anladım ki bu cin musallat olmuş adama dua okumaya devam edersem benim başıma gelecek olanları engellemeye de kimsenin gücü yetmezdi. Çünkü bu adama musallat olan cin Mihrez in karısıydı. O gece bir daha cin çıkarmamaya tövbe ettim çünkü bu dünyada peygamberler dışında kimsenin gücü cin padişahı mihrez in musallatlarını düzeltmeye yetmezdi. Bu insanların böyle büyük bir musallata uğramalarının nedenini ise bugün dahi bilmiyorum. Belki de Mihrez in çocuklarından birini çağırmışlar ve ölümüne neden olmuşlardı.

Büyüden ve Cinden korunmak için

Allahü teâlâ, her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak gerekir. Her şeyin yaratılmasında ortak olan manevi sebep, sadaka vermek70 kere (Estagfirullah min külli mâ kerihallah) duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Ruhi sıkıntıların çoğu, cinden ve büyüden meydana gelir. Ruhi hastalıklar, sara ve cinden korunmak için, kıymetli kitaplarda bildirilen dualardan bazıları şunlardır:

1- Euzü Besmele ile Fatiha suresini okumalı.

2- Euzü Besmele ile iki Kul-euzü okumalı.

3- Bir miktar suya Âyet-el kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn [Nas ve Felak] surelerini okumalı. Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile gusletmeli.

4- Sedir ağacının 7 tane yeşil yaprağı ezilip su ile karıştırılır. Üzerine Âyet-el kürsiİhlas ve Kul-euzüler okunur. 3 yudum içip geri kalanla gusledilir.

5- Üç kere Salevat ve FatihaÂyet-el kürsiKâfirunİhlasFelak ve Nas sureleri yedişer defa okunup hastaya üflenir. Bunlar tekrar okunup hastanın yatağına, evin her yerine, bahçeye üflenir.

6- Fatiha, Âyet-el-kürsi ve 4 Kul [Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri] yedişer kere okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar, hayvan sokması ve bütün dertler için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmek de olur.

7- Sabah akşam, Bekara suresinin başından 4 âyet ve Âyet-el kürsi ile, Âyet-el kürsiden sonraki iki âyeti ve Bekara suresinin sonundaki 3 âyet, delinin üzerine okunursa, iyi olur.

8- Sabah akşam 24 kere Estagfirullah denir, sonra (Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) denir. Sonra 11 İhlas ve 7 kere Fatiha ve 33 kere, Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed okuyup, sevabı Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın ve Evliyanın ve sonra isimleri okunarak Silsile-i aliyye büyüklerinin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için dua edilir. Her gün sabah-akşam böyle dua edilir.

9- Günde 500 kere (La havle vela kuvvete illa billah) okumalı! Başlarken ve bitirince yüz kere salevat getirmeli. [Bunu her gün muhakkak okumalı, ihmal etmemeli.]

10- Ha-Mim Mümin suresinin başından masir’e kadar ve Âyet-el kürsi okumalı.

11- La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü velehülhamdü vehüve alâ külli şeyin kadir okumalı.

12- Cuma günü seher vakti, sağ elinin içine Nisa suresi 100. Âyeti, vemen yahruc’dan rahimâ’ya kadar yazılır, sonra dili ile yalanıp yutulur. 40 yıllık büyü de olsa çözülür.

13- Sar’adan kurtulmak ve cinden korunmak için Âyât-i hırz okunmalıdır! Âyât-i hırz, şu sure ve âyetlerdir:

Fatiha, Bekara 1, 2, 3, 4, 5 ve 163, 164 ve 255, 256, 257 ve 285, 286,

Âl-i İmran 18,19. âyetten sadece: “İnneddine indellâh-il-islam” kısmı,

Âl-i İmran 26, 27 ve 154,

En’âm 17,

A’râf 54, 55, 56,

Tevbe 51 ve 128, 129,

Yunüs 107,

Hud 56,

İbrâhim 12,

İsrâ 43 ve 110, 111,

Mü’minun 116, 117, 118,

Ankebut 60,

Rum 17, 18,

Fatır 2,

Yasin 83,

Saffat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 180, 181, 182,

Feth 27, 28, 29,

Rahmân 33, 34, 35, 36,

Hadid 1, 2, 3, 4, 5,

Haşr 21, 22, 23, 24,

Cin 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Buruc 20, 21, 22,

İhlâs, Felâk ve Nâs sureleri.

Âyât-i hırz nasıl okunur?

Abdest alınıp, 7 istigfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buhari, Ahmed Rıfai ve imam-ı Rabbani hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

Peygamber efendimizin üç türlü ilaç kullandığı bildirilmiştir. Kur’an-ı kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. (Mevahib)

Kur’an-ı kerimin ve duanın etki etmesi için bazı şartların gözetilmesi lazımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lazımdır. Okuyan kimsenin, itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâyı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz.) [Tirmizi]

İmam-ı Şarani hazretleri, (Kuşluk namazına devam edene, cin musallat olmaz) buyurdu. Cin mektubunu, yanında veya evinde bulundurana, cin gelmez ve dadanmış olan cin de gider.

Dua, ilaç gibidir. Allahü teâlâ dilerse tesir eder. Yani tesirini Allahü teâlânın verdiğine inanmalıdır!

ÜCRETSİZ ABONE OL.! 
► Epifiz Bezi Nasıl Açılır? 3. Göz Nasıl Temizlenir? Kalp Gözü
► KIYAMET İÇİN ALLAH A ? (Hz İsa Mesih, Mehdi, Deccal) 2020
► Hz Muhammed in SON KIYAMET HADİSİ Güneş batıdan doğacak 2020
► MANNA ORMUS KURAN, HZ MUSA, FİRAVUN, MASON, EPİFİZ
► KURAN DA KIYAMET ALAMETLERİ  Duhan Suresinin Sırrı Deccal / Hz mehdi

BAKMIŞ YOUTUBE’da

YouTube kanalları arasında yer alan ve her gün abone sayısını hızla arttıran BAKMIŞ YouTube kanalı sizlere birbirinden ilginç içerikleri en iyi şekilde sunmaktadır. Video içeriklerinde teknoloji haberleri, bilim haberleri, komple teorileri, gizli bilgiler, kehanetler, gizemli olaylar youtube, merak edilen arkeoleji çalışmaları.
Gizli tarihi bilgiler, mitler, efsaneler, paranormal olaylar, uzay ve uzay bilimi… Antik medeniyetler hakkında araştırmaları ve daha fazlasını sizlere en açıklayıcı şekilde sunmaktadır.

BAKMIŞ YouTube kanalı aboneleri ve video etkileşimleri ile hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. BAKMIŞ ilginç bilgiler kanalı haftada iki yeni video yükleyerek içeriklerini sürekli güncellemekte ve güncel trend konuları paylaşmaktadır. Sizlerde dünya insanlarından saklanan bu gizli bilgileri ve belgeler ile ilgili analizleri merak ediyorsanız BAKMIŞ YouTube kanalına abone olabilirsiniz. kıyamet

Sevdiğiniz ve ilginç bulduğunuz video içeriklerini arkadaşlarınız ile paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.