Makalede Neler Var?

Zamanda Yolculuk Mümkün Mü?

Kuranı Kerim de Büyük Sır, Zaman Yolcusu Gizemi! Zamanda Yolculuk Mümkün Mü? Kutsal Kitabımız Kuranı Kerim içerisindeki Ayetler, İslam Tarihinde Yaşanmış Olaylar ve Hadiseler Işığında Zamanda Yolculuk Meselesini Araştırıyoruz. Net bir şekilde tarihteki en önemli ve ilginç olay zaman yolculuğu. Türkçe belgesel tadında bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.

Zamanda yolculuk meselesi bilim dünyasının ilgilendiği en önemli konulardan birisidir. Geçen asrın başında bulunan “izafiyet teorisi” ile tartışma hiç gündemden düşmemiştir.

Zaman Yolcusu ve Zamanda Yolculuk

Yıllardır zaman yolcusu olduğunu iddia eden bazı insanlar ortaya çıktı ve gelecekle ilgili ilginç olaylardan bahsettiler. Birisi insan ırkının yok olacağını, bir diğeri ise uzaylılarla tanışacağımızı belirtti. Komplo teorisyenleri zamanda yolculuğun gerçek olduğunu ve bunun şu anda bir sır gibi saklandığını iddia edip duruyor.
Bildiğiniz üzere zamanda yolculuk yapılabileceğini ortaya atan bilim insanları var.

Albert Einstein ve Zaman

Zaman, bir anı başka bir anla kıyasladığımızda ortaya çıkan algıdır. Penceremizden dışarıya baktığımızda, görüş alanımıza giren ilk nesne ile ikinci nesneyi gördüğümüz an arasında bir süre olduğunu düşünür ve arada geçen süreye zaman deriz. İkinci nesneyi gördüğümüz anda, ilk nesnenin bilgisi beynimizde oluşan bir bilgidir; o bilgiyi yaşadığımız anla karşılaştırarak zaman algısını elde ederiz. Bu karşılaştırmayı yapmazsak zaman algımız da olmaz. Zaman algı sonucu oluşan ve tamamen algılayana bağlı, göreceli (izafi) bir kavramdır.

Görelilik Teorisi 20. yüzyılın en büyük fizikçisi olan Albert Einstein’a aittir. İzafiyet Teorisi olarak da bilinen teoriye göre uzay ve zaman bir algıdır. Mutlak zaman yoktur; uzay ve zamanı algılamamız, bulunduğumuz yere ve hareketlerimize bağlıdır. Bir cismin hızına ve konumuna göre, zaman hızlı veya yavaş geçer. Cisim hızlandıkça zaman yavaşlar. Yani hız arttıkça zaman kısalır; daha yavaş akarak sanki durma noktasına yaklaşır.

Bu durumu Einstein’ın çok bilinen ‘ikizler’ örneği ile açıklayabiliriz. Bu örnekte ikiz kardeşlerden biri Dünya’da kalır, diğeri ışık hızına yakın bir hızla uzay yolcuğuna çıkar. Uzaya çıkan kardeş, geri döndüğünde ikiz kardeşini kendisinden çok daha yaşlı bulur. Bunun nedeni uzayda hızla seyahat eden kardeş için zamanın daha yavaş akmasıdır.

Stephen Hawking ve Zaman

Bir cismin hızı gibi, konumu da zamanı etkiler. Genel Görelilik Kuramı, çekim merkezlerinin yakınında zamanın daha yavaş aktığını ifade eder. Ünlü fizikçi Stephen Hawking, bu gerçeği yine bir ikiz örneğiyle şöyle açıklıyor:

“Bir çift ikizi düşünelim. Diyelim ki ikizlerden biri dağın tepesinde yaşasın, ötekisi deniz yüzeyinde. İlk ikiz (yani dağın tepesinde yaşayan) ikincisinden daha çabuk yaşlanacaktır. Yani yeniden karşılaştıklarında öbüründen daha yaşlı olacaktır.”

Nikola Tesla Zamanda Yolculuk

korkunç Philadelphia Deneyi’nden sonra ki bu deney kısmen Tesla teknolojisiyle yapılmıştı, Nikola Tesla yolculuğun sırlarını kazara bulmuştu.  Zamanı ve uzayı düzenleyen kurallarla kozmik çatının tehlikeli doğasını karıştırmıştır.

Görünüşe göre, Tesla zaman yolculuğu konusuna çok takıntılıydı. Bir zaman makinesi projesi üzerinde çalıştı ve söylediğine göre başarılı da oldu: “Geçmişi, bugünü ve geleceği aynı anda görebiliyordum.“

Bir insanın zamanında yolculuk yapabileceği düşüncesi, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin hayal ettiği ve üzerinde kafa yorduğu bir konudur. Geçmişe baktığımızda, zaman yolculuğunun kanıtı olarak yorumlanabileceğimiz çok sayıda metine rastlayabiliriz.

Kuran’da da zamanda yolculuk ayetleri var. Şöyle açıklayalım.

Zamanda yolculuk yapan kişi Zülkarneyndir.

Zülkarneyn sözcüğünü inceleyelim: Z el karn eyn. “el” ingilizcedeki the edatı gibi bir edattır. Burada “karn” zaman demek. “eyn” ise çift, 2 yönlü demek. Burada çiftten kasıt hem geçmiş, hem de gelecek. Yani hem gelecek hem de geçmiş zamana sahip kişi demektir Zülkarneyn. Allah’ın verdiği ilimle geleceğe ve geçmişe yolculuk yapabilen kişidir.

Kehf 83: Sana Zülkarneyn ile ilgili sualler soruyorlar. ‘Size onunla ilgili, Kur’ân’da bazı bilgiler vereceğim.’ de.

Kehf 86: Nihayet, Güneş’in battığı yere varınca onu kara balçıklı bir gözede(Karadelik) batar buldu. Onun yanında bir de kavim buldu. Dedik ki: “Ey Zülkarneyn, ya bunlara azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı esas alırsın.”

Kehf 86’da açıklanan güneşin battığı kara balçıklı yerden kastedilen şudur: Zülkarneyn, zamanda yolculuk yaparak güneşin karadelik(ayette kara balçık denen şey) tarafından yutulduğu ana, geleceğe gider. Ne demiştik ? eyn takısı yani çift zamana hakim; hem geleceğe hem de geçmişe.

Güneş neden karadelik tarafından kıyamette yutulacak ? Çünkü güneşin kütlesi kendi kendine kara deliğe dönüşecek kadar büyük değil; yani yok oluşumuz(kıyamet), karadelik tarafından yutulma ile olacak.

Kehf 89: Zülkarneyn bir yol daha tuttu.
Kehf 90: Gide gide, güneşin doğduğu yere vardığında, güneşe karşı sığınacak bir örtü vermediğimiz bir halk üzerine güneşi doğuyor buldu.

Kehf 90’da ise zamanda geçmişe yolculuk yaparak güneşin doğduğu yere yani güneş ilk yaratıldığı zamana gider…

MİRAÇ HADİSESİ

Miraç Gecesi, Cenabı  Hakk’ın daveti üzerine, Hazreti Muhammed’in Mescidi  Haramdan mescidi  Aksa ya, oradan semaya, yüce âlemlere, ilahi huzura yükseldiği ve birtakım müjdelerle ümmetine döndüğü gecedir.

Bast-ı zaman sırrıyla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zamanı Mirac, bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bilfiil vukuunu gösteriyor. Mirac’ın birkaç saat müddeti, binlerce seneler hükmünde genişliği ve uzunluğu vardır. Çünkü, Mirac yoluyla beka âlemine girdi. Beka alemi yani devamlı ve kalıcı olan ahiret âlemi birkaç dakikası bu dünyanın binler senesini tekabül etmiştir.”
Risale-i Nur’dan 3. Lem’a’da geçen bu ifadeye göre zaman yolculuğu konusunda en büyük delil Mirac hadisesidir. Zira Peygamberimiz (asm) Mirac yolu ile bütün zamanları gezmiş, görmüş cisim ve vücudu ile o mekanları ziyaret etmiş ve sonra da bu dünyaya geri dönmüştür.

ASHAB-I KEHF HADİSESİ (Yedi Uyurlar)

“İçlerinden söze başlayan biri, ’Bu halde ne kadar kaldık?’ diye sordu. ’Bir gün, yahut daha da az’ dediler. (Kehf Sûresi, 18:19)” âyetiyle “Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar, buna dokuz yıl daha kattılar.” (Kehf Sûresi, 18:25) âyeti tayy-ı zaman gösterdiği gibi; “Rabbinin katında bir gün, sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir.” (Hac Sûresi, 22:47) âyeti de bast-ı zamanı gösterir. (Lem’alar, s. 24)

Yeri gelmişken ne bu tayy-ı zaman  ve bast-ı zaman;

Tayy-ı zaman yada tayy-ı mekan burada ay (tayy) kelimesi tasavvufta uzak bir yere bir anda gitmek, an içinde çok uzun bir zaman yaşamak, aynı anda birden fazla yerde bulunmak gibi olağan üstü durumları belirtmek için kullanılır. Kavramın mekanla ilişkisi tayy-i mekan zamanla ilişkisi tayy-i zaman şeklinde ifade edilir.

Bast-ı Zaman ise,  zamanın ve kayıtlarının ortadan kalkması ve zamanın genişlemesi anlamındadır.

Kehf Suresi’nde geçen Mağara Ashabı zaman sıçramasına, zaman yolculuğuna en büyük delillerden birisidir. Zira onlar mağarada “Bir gün kaldık” düşüncesine sahipler iken, aslında dünya zamanı ile 309 yıl uyumuşlardır. İşte bu da zamanda yolculuk yapılabildiğinin en açık delili olmaktadır. Ayette geçen mağara tabiri de oldukça önemli bir tabirdir. Zira bu gün bilim solucan delikleri diye tanımlanan tüneller vasıtasıyla zaman yolculuğu yapılabileceğini ifade ediyor. Mağara terimi de sembolik anlatımla sanki bir tünel manasını çağrıştırmıyor mu?

HZ HIZIR

Yine Kehf suresinde hızır için “Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kuldur.” (kehf, 18/65) denmiştir.

HZ Hızır, ilahi bilgiye sahip olup her türlü dünyevi bilimlere de hakim, üstün bir insandır. HZ Hızır’ın hangi tarihte doğduğu bilinmemekle birlikte bulunduğu zamandan öteye ve geriye gidebilmekte olduğunu Kuran’da yer alan kıssalardan anlamaktayız. Doğduğu yıl bilinmediği gibi öldüğü tarihte bilinmemektedir. Hz Musa Aleyhisselâm zamanından bu yana yaşadığı bilinmektedir. Bir çok insan da, çeşitli zaman ve mekânlarda, Hz. Hızır ile sohbet edip konuşmuşlardır. Hz Hızır kulun zor zamanlarında yetişen bir yardımcıdır.

HZ ZÜLKARNEYN

Zülkarneyn İslam dininin kutsal kitabı Kur’an’ın Kehf Suresi’nde geçen bir kişidir. Peygamber olup olmadığı ne kadar tartışma konusu olsada. Kendisiyle ilgili anlatı Yecüc ve Mecüc’ü de içerir ki bu bağlamda benzeri anlatılar Tanah’ta da bulunur. Kuran’daki anlatıda kim veya ne oldukları açıklanmayan Yecüc ve Mecüc’ü engellemek için bir set inşa ettiğinden söz edilir.

Zülkarneyn kelimesi Arapçadır. Zü, tanımlık (e)l ve karneyn kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Zü, sahip ve mâlik demektir. Karn ise boynuz, tepe, zaman, güneş anlamlarına gelir. Karneyn, karn’ın tesniyesi yani iki tanesi demektir. Buna göre Zülkarneyn kelimesi iki zamanın sahibi yada iki güneşin sahibi şeklinde tercüme edilir. Daha önceleri iki boynuz sahibi ve iki tepe sahibi tercümeleri karn kelimesinin geçtiği ayetlerin tercümelerine uygun olmadığı için yanlış olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir. Kuranı kerim de Zulkarneyn Kıssası, Kuran-ı Kerim’de, Hızır As’den hemen sonra anlatılmaktadır.

Bu 4 farklı örnektede görülmektedir ki zamanda yolculuk islam tarihinde ve kuranı kerimde apaçık olmasada belli olmaktadır. Başta da anlattığım gibi bilimsel olarak da teoride mümkün olarak gözüküyor sadece fizik kuralları olarak bunları anlatamıyor ve algılayamıyoruz.

BAKMIŞ YouTube kanalına abone olabilirsiniz

Bakmış içeriklerinde teknoloji ve bilimi en iyi şekilde kullanarak komplo teorileri, gizli bilgiler, ilginç bilgiler ve daha fazlasını tüm okuyucularına ve izleyicilerine ücretsiz şekilde sunmaktadır. Bakmış en çok merak edilen konuların başında gelen kehanetler ve bu kehanetler hakkındaki araştırmaları, gizemli olayları ve merak edilen arkeoloji çalışmalarını detaylı bir şekilde incelemektedir. Bunun yanında mitler, efsaneler, paranormal olaylar, uzay ve uzay bilimi (ufolar), antik medeniyetler ve birçok ilgi çekici içeriği başarılı şekilde yapılan araştırmalar ile sunmaktadır.

Sizlerde dünya insanlarından saklanan bu gizli bilgileri ve belgeler ile ilgili analizleri merak ediyorsanız BAKMIŞ YouTube kanalına abone olabilirsiniz.

Sevdiğiniz ve ilginç bulduğunuz video içeriklerini arkadaşlarınız ile paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.

Mobil Uygulamamız Yayında! Android markette yerimizi aldık!

Bu videolarıda izlemelisin;

21 ARALIK TA NE OLACAK? Kehanetler Dünya’nın Sonu
KOCA AYAK Yeti İzi Bulundu Hindistan Ordusu Açıkladı
Zaman Yolcusu Noah Deşifre Oldu! 2019, 2020 ve 2030 Kehanetleri
KABE İMAMI SUDEYS YAHUDİ HUTBESİ İSRAİL VE FİLİSTİN TARİHİ
Kayıp Uçak ve Gemiler Bermuda Şeytan Üçgeni
5500 Metreden Paraşütsüz Atladı Ama Ölmedi!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz